27. marec 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa za posledný týždeň ešte viacej zhoršila. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne celkovo 27 % územia Slovenska. Extrémne pôdne sucho je na Záhorí, v oblasti Pezinka, na Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. V povrchovej vrstve je extrémne sucho až na 6 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 %, v povrchovej vrstve je to dokonca pod 10 %. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine miestami -60 až -80 mm, lokálne v okolí Pezinka do -100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí, v intervale 0-10 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 20-30 %. Hodnoty nasýtenia 20-30 % sú aj na Spiši, v Hornádskej kotline, a tiež na Gemeri. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy 10-20 %, na Podunajskej nížine je to väčšinou v intervale 20-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne na Záhorí len 10-20 %, na Podunajskej nížine je to väčšinou 20-40 %. Nasýtenie 30-40 % je ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na Záhorí, v oblasti Pezinka, na Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. Výrazné až extrémne sucho zasahuje celkovo 27 % územia. V povrchovej vrstve je extrémne sucho už na 6 % územia a výrazné až extrémne sucho je až na 47 % územia. Najhoršie je na tom oblasť Záhoria, Kysúc, Podpoľanie a Gemer. Aj v hlbšej vrstve pôdy sa situácia zhoršila. Výrazné a lokálne až výnimočné sucho je najmä v horských oblastiach na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy v celom pôdnom profile je v intervale -60 až -80 mm miestami na Podunajskej nížine. V okolí Pezinka je lokálne deficit vlahy až do -100 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je deficit lokálne najviac -60 až -80 mm. Normálne podmienky a nadbytok vlahy do +20 mm sú spolu len na 3 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 21.3. do 27.3.2022 bolo na väčšine územia úplne bez zrážok. Zrážky sa vyskytli len na severe stredného a východného Slovenska, lokálne najviac 2-4 mm. Počasie počas týždňa bolo prevažne slnečné, s veľmi nízkymi hodnotami relatívnej vlhkosti počas popoludnia. Na niektorých miestach bola relatívna vlhkosť popoludní nižšia ako 10 %. Najvyššia teplota vzduchu bola 23 °C v okolí Štúrova a na Pohroní. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -11 °C v pondelok ráno. Týždenná suma výparu bola najvyššia až 24 mm v okolí Levíc. V percentách normálu bol výpar od 145 % na Záhorí do 225 % v okolí Banskej Štiavnice.