28. apríl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Uplynulý týždeň sa situácia zlepšila najmä na východnom Slovensku. Zhoršenie nastalo v západnej polovici územia. Na západe sa rozšírilo výrazné a výnimočné sucho, a na severozápade sa objavilo extrémne sucho. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 10-20 % na západe a severozápade. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode stále do -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne v intervale 10-20 % na Záhorí, na juhu Podunajskej nížiny a na severozápade. Zlepšenie nastalo na východnom Slovensku, kde je nasýtenie najmenej 30-40 %, na Podunajskej nížine a Záhorí prevažne 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine územia od 70 do 100 %. Lokálne sú najnižšie hodnoty 10-20 % na západe a strednom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je na severozápade nasýtenie len lokálne 10-20 %, na Záhorí dokonca pod 10 %. Prevažná časť územia má nasýtenie od 60 do 90 %. Bod zníženej dostupnosti je na 6 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je stále na juhovýchode ojedinele na úrovni extrémneho sucha. Situácia sa však minulý týždeň na východe viditeľne zlepšila. Zhoršenie nastalo na severozápade, kde sa objavilo v oblasti Žiliny a Čadce až extrémne sucho. Na väčšine západného Slovenska je výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na Podunajskej nížine a na severozápade, na väčšine západného Slovenska je výrazné sucho. Na východe je len lokálne mierne sucho na severe a situácia sa v tejto časti Slovenska zlepšila. V hlbšej vrstve nie je na východe zlepšenie také viditeľné. Extrémne sucho je v Košickom kraji, ojedinele aj v Prešovskom kraji, a tiež na severe stredného a západného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy sa zmiernil, ale stále je lokálne na juhovýchode do -80 mm. V západnej časti Slovenska a na strednom Slovensku je deficit do -60 mm, v Juhoslovenskej kotline lokálne až do -80 mm. Nadbytok vlahy do +20 mm najmä v Slovenskom Rudohorí a v Popradskej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň na východnom Slovensku, lokálne to bolo až 60 mm, prevažne však od 30 do 50 mm. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí, pričom v severnej časti Záhoria boli úhrny zrážok nižšie ako 2 mm. Najnižšia teplota bola -1,5 °C v pondelok na Orave, a najteplejšie bolo v piatok 29,5 °C na juhovýchode. Výpar dosiahol najvyššiu sumu za týždeň 29 mm v oblasti Podunajskej nížiny, čo predstavuje približne 130 % v porovnaní s normálom 1981 – 2010. Na východnom Slovensku bol týždenný výpar na úrovni normálu.