28. február 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 21.2. do 28.2.2016 sa zvýšila ojedinele intenzita sucha. V celom profile sa mierne sucho vyskytuje na malom území na hornej Orave, vo oblasti Veľkej Fatry a na východe v okolí Sniny. Relatívne nasýtenie pokleslo len v povrchovej vrstve pôdy. Najnižšie hodnoty sú stále na Záhorí.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo najmä na Záhorí, v oblasti Malaciek. Najnižšie hodnoty sú na úrovni 60-70 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) sa situácia takmer nezmenila. Relatívne nasýtenie okolo 60 % je na veľmi malom území na Záhorí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia podobná ako v hlbšej časti profilu. Naďalej takmer celé územie Slovenska ma relatívne nasýtenie 90-100 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa ojedinele zvýšila v celom profile. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je mierne sucho na hornej Orave, v oblasti Veľkej Fatry a na krajnom východe. Ešte stále však veľká časť Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia podobná ako v povrchovej vrstve. I tu sme zaznamenali nepatrné zhoršenie. V celom pôdnom profile stále 90 % územia je bez rizika sucha. Zvýšenie intenzity sucha na úroveň S2 je len ojedinelé a vyskytuje sa skôr na miestach so špecifickým typom pôd prevažne v hornatých oblastiach mimo poľnohospodársky využívaných oblastí.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V poslednom týždni najviac zrážok spadlo opäť na Orave a Liptove. V nedeľu 21.2. to bolo 29 mm a v utorok 23.2. takmer 18 mm. Najmenej zrážok spadlo na Záhorskej nížine a na Šariši. Za celý týždeň to bolo v súčte len 1 mm. Počas uplynulého týždňa bolo už viacej slnečných dní ako v predchádzajúcich týždňoch. V piatok 26.2. v Bratislave a okolí slnko svietilo takmer 10 hodín. V porovnaní s predchádzajúcimi dvomi týždňami bol posledný týždeň predsa o niečo suchší. Hneď na začiatku týždňa v pondelok 22.2. bolo ojedinele až rekordne teplo. V oblasti Bratislavy vystúpila teplota vzduchu až na 20 °C. Naopak, najchladnejšie bolo v sobotu 27.2. Na Orave poklesla teplota vzduchu pri snehovej pokrývke na -15 °C. Najvyššie priemerné denné rýchlosti vetra boli v najveternejších lokalitách mimo hôr do 6 m/s.