28. júl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zlepšila na viacerých miestach. Najviac sa vlaha doplnila na juhozápadnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. Extrémne sucho je však stále na Orave, v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch. Relatívne nasýtenie je pod 10 % v oblasti Strážovských vrchov a Považia. Deficit pôdnej vlahy je stále do -100 mm lokálne na Orave.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je aktuálne najnižšie 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny, a tiež v oblasti Strážovských vrchov, Považia a Ponitria. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 50 % na takmer polovici územia Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia takmer nezmenila. Ojedinele je nasýtenie na západe a strednom Slovensku pod 10 %. Na takmer ¾ je nasýtenie v tejto vrstve nižšie ako 50 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v oblasti Strážovských vrchov a Stredného Považia. Nasýtenie pod 50 % je na viac ako 2/3 územia Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ešte na 1,6 % plochy na úrovni extrémneho sucha. Najhoršie je na tom oblasť Oravy, Turca, Považia, Strážovských vrchov a Bielych Karpát. Výrazné až výnimočné sucho je lokálne aj na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom Rudohorí, vo Vihorlate a na Spiši. V povrchovej vrstve sa situácia výrazne zlepšila. Výrazné sucho je v tejto vrstve len ojedinele na západnom Slovensku, a na Spiši. V hlbšej vrstve sa stav zmenil len nepatrne. Na západe a severe stredného Slovenska, a lokálne aj vo Vihorlate a na Above, je miestami stále extrémne sucho. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na 11 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy sa ani tento týždeň nezmiernil. Jeho hodnoty sú do -100 mm lokálne na Orave. Deficit v intervale -80 až -60 mm je, okrem Oravy, aj ojedinele v Bielych Karpatoch, v Malej a Veľkej Fatre, Strážovských vrchoch a na Kysuciach. Na východe je deficit do -80 mm vo Vihorlate a Poloninách. Pôdna vlaha sa doplnila najmä na juhozápade. Nadbytok vlahy je do +40 mm lokálne na Honte a v oblasti Malých Karpát.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo na juhu západného a stredného Slovenska. V oblasti Malých Karpát, na Tekove a Honte spadlo lokálne až 80 mm. Na krajnom východe však tento týždeň spadlo ojedinele len do 2 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Najvyššia teplota bola na juhozápade až 36 °C. Najnižšie teplota klesla na 9 °C v okolí Slovenského raja. Výpar dosiahol najvyššiu sumu 39 mm v oblasti Nitry a Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 90 do 120 %.