28. marec 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom prakticky nezmenila. Na strednom a západnom Slovensku sa aktuálne miestami nachádza začínajúce sucho a lokálne až mierne sucho. V horných 40 cm je začínajúce až mierne sucho na približne ¼ územia. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 40-50 % na Záhorí. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí lokálne len 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 mm lokálne na strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo na Záhorí na 20-30 %. Na Podunajskej nížine je relatívne nasýtenie zatiaľ najnižšie 40-50 %. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie prevažne vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je len lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí nasýtenie 50-60 %. Na väčšine územia Slovenska je nasýtenie stále vyššie ako 70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 40-50 %, na Podunajskej nížine najmenej 50-60 %. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je miestami na strednom a západnom Slovensku na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho zasahuje približne 8 % územia. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 20 % a mierne sucho na 4 %. V tejto časti pôdy sa mierne sucho nachádza najmä na Záhorí, v oblastí Malých Karpát, na rozhraní stredného a západného Slovenska a v Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na takmer 5 % územia. Veľká časť Slovenska je stále bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 mm lokálne na strednom Slovensku. Najvyšší deficit pozorujeme najmä na Hornej Nitre, Turci a Pohroní. V povrchovej vrstve je deficit vlahy do -20 mm na približne polovici územia. V hlbšej vrstve prevažujú normálne vlahové podmienky. Nadbytok vlahy je ešte lokálne v okolí Prešova najvyšší +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 22.3. do 28.3.2021 spadlo najviac zrážok na severovýchode Slovenska a na Spiši. Najvyššie úhrny zrážok boli od 10 do 15 mm. Bez zrážok bolo najmä na juhozápadnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 21 °C v sobotu na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -9 °C v dolinách na Horehroní a krajnom východe. Najvyššia týždenná suma výparu bola 19 mm. V percentách normálu bol výpar od 100 % na Kysuciach do 140 % na juhu Podunajskej nížiny.