28. november 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je len lokálne výrazné sucho na Orave a juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je mierne sucho na severe stredného Slovenska a na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % v oblasti Komárna. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na Podunajskej nížine, Pohroní, Honte a Orave. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % lokálne na juhu Podunajskej nížiny. Situácia sa výrazne zlepšila na Zemplíne, kde je nasýtenie už väčšinou vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú ešte stále hodnoty nasýtenia pod 10 % na juhu Podunajskej nížiny. Nasýtenie v intervale 10-20 % je miestami stále na Podunajskej nížine, Honte a Zemplíne. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne v okolí Komárna nasýtenie 10-20 %, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny je to väčšinou 20-30 %. Na Zemplíne sa nasýtenie zvýšilo na najnižšie hodnoty 40-50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha lokálne na juhu Podunajskej nížiny a Orave. Začínajúce sucho je aktuálne na 1/5 územia. V povrchovej vrstve sa situácia ešte viacej zlepšila a na Podunajskej nížine a Orave je nanajvýš mierne sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na Zemplíne a Orave.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na Podunajskej nížine, Honte, Pohroní a Orave. Na Zemplíne je deficit najviac do -40 mm. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm lokálne na západe a v oblasti Bardejova a na Above.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 22.11. do 28.11.2021 spadlo najviac zrážok na Zemplíne v intervale 40-45 mm. Najmenej zrážok bolo 5-7 mm lokálne na Liptove a Spiši. Zrážky sa tak vyskytli po dlhšej dobe na celom území Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 11 °C na Dolnom Zemplíne. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -10,5 °C vo štvrtok na Horehroní. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3-4 mm v okolí Bratislavy a Prešova. V percentách normálu bol výpar od 60 % na Pohroní do 145 % v Prešove.