29. december 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na takmer celom území Slovenska nepozorujeme sucho. Len lokálne je začínajúce až mierne sucho na Pohroní a Ponitrí. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska nad 90 %, ojedinele na juhozápade a lokálne aj na juhovýchode je nasýtenie v intervale 70-90 %. Na väčšine Slovenska sú normálne vlahové podmienky, resp. nadbytok vlahy.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je už na celom území nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine Slovenska nad 90 %, na Podunajskej, Východoslovenskej a Záhorskej nížine je nasýtenie len ojedinele v intervale 70-90 %, lokálne 60-70 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na takmer celom Slovensku nad 90 %. Na Podunajskej a Záhorskej nížine ojedinele 70-90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len v hlbšej vrstve lokálne na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na Pohroní a Ponitrí. Na takmer celom Slovensku sa sucho nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve lokálne na juhozápade do -20 mm. Na väčšine územia sú normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy, najviac do +60 mm v okolí Prešova a Lučenca.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 23.12. do 29.12.2019 spadlo najviac zrážok v Malých Karpatoch, na Kysuciach a na severovýchode, a to do 50-60 mm. Najmenej zrážok bolo na Gemeri a Novohrade, kde lokálne spadli len 2-3 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 11 °C v Juhoslovenskej kotline a na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšia teplota vzduchu bola -13 °C v nedeľu 29.12. Výpar bol najvyšší v okolí Bratislavy 8 mm.