29. november 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na severozápade Slovenska sa postupne rozširuje začínajúce až mierne sucho. Zhoršenie nastáva najmä v povrchovej vrstve, kde je mierne sucho už na 13 % plochy a v oblasti Považia je už lokálne až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie v profile 0-100 cm je na celom území nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie ojedinele 60-70 %, na väčšine územia je však v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je v celom profile na približne ¼ územia. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm na viac ako polovici územia Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia Slovenska v intervale 70-90 %, lokálne na juhozápade je nasýtenie ešte nad 90 %. V strednej časti Slovenska, a ojedinele aj na západe a východe, je nasýtenie v intervale 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie stále na celom území vyššie ako 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na celom Slovensku vyššie ako 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 4 % územia na úrovni mierneho sucha a na takmer 1/10 územia na úrovni začínajúceho sucha. Sucho pozorujeme najmä v severozápadnej časti Slovenska. V povrchovej vrstve je mierne sucho na 13 % plochy. Aj v tejto vrstve pôdy sa sucho rozširuje najmä na severozápade, ale jeho rozšírenie pokračuje aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Začínajúce sucho je aj na krajnom východe. V hlbšej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho a približne 95 % územia je stále bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm v celom profile na približne ¼ územia. Nadbytok vlahy do +60 mm je krajnom západe. Normálne podmienky sú na 28 % územia. V povrchovej vrstve už prevažuje deficit, ale zatiaľ len do -20 mm, ktorý pokrýva viac ako polovicu územia, v ostatnej časti Slovenska sú normálne podmienky. V hlbšej vrstve sú normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy a to najviac do +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 23.11 do 29.11 2020 spadlo najviac zrážok na severovýchode a krajnom východe Slovenska. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli do 14 mm. Bez zrážok bolo tento týždeň ojedinele na juhu Banskobystrického kraja. Najvyššia teplota vzduchu bola 12 °C v stredných polohách na južných svahoch Tatier. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -12 °C na Liptove a v Slovenskom raji. Týždenná suma výparu bola najvyššia len 2,5 mm v oblasti Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 40 do 80 %.