3. apríl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 27.3. do 3.4.2016 sa situácia zhoršila na väčšine územia Slovenska. Intenzita sucha stúpla najmä v severnej polovici územia, na západe a krajnom východe. Najvyšší stupeň intenzity je S3, čo predstavuje výrazné sucho. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v plytšej časti profilu. Bod zníženej dostupnosti sa vyskytuje už na približne 7 % celkovej plochy.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) výrazne pokleslo na väčšine územia. Relatívne nasýtenie 20-30 % je približne na 0,7 % plochy. Takéto nízke hodnoty relatívneho nasýtenia sa vyskytujú najmä na západe krajiny, ale zasahujú aj juh východného Slovenska. Hodnoty 40-50 % sú až na 5 % plochy. V povrchovej vrstve je bod zníženej dostupnosti už na 7 % celkovej plochy. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa situácia výrazne nezmenila. Až na 94 % plochy sú pôdy v hlbšej vrstve nasýtené. Hodnoty 50-60 % sa vyskytujú len na malom území na Spiši. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je na 0,2 % plochy dosiahnutý bod zníženej dostupnosti. Až 79 % územia má relatívne nasýtenie 70-90 %. V porovnaní s minulým týždňom ide teda o výrazné zhoršenie vlhkostných podmienok najmä v povrchovej časti pôdy.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa v povrchovej časti pôdy výrazne zvýšila. Výrazné sucho sa nachádza na 3 % plochy. V hlbšej časti profilu je situácia o niečo priaznivejšia. Výrazné sucho je len na 0,7 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile je výrazné sucho na 2 % plochy. Najväčšiu časť plochy pokrýva územie s intenzitou začínajúceho sucha (až 33 %).

Dopady sucha na vegetáciu:
Najpriaznivejšia situácia je na Podunajskej nížine, kde stav vegetácie presahuje 135 % relatívnej kondície. Viac ako 135% je relatívna kondícia aj na rozhraní západného a stredného Slovenska a na severozápade. Pod 100 % je stav v Banskobystrickom kraji a na časti Zemplínu.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V poslednom týždni sa vyskytli len nízke úhrny zrážok. Najviac zrážok spadlo v utorok 29.3. na juhu Podunajskej nížiny do 4 mm. Počas týždňa bolo relatívne teplejšie a slnečné počasie. Najvyššie teploty boli vo štvrtok a piatok pred studeným frontom. Najteplejšie bolo vo štvrtok na Záhorí až 23,5 °C. Teploty nad 20 °C sa vyskytli aj v kotlinách v nadmorskej výške 500-600 m. Najchladnejšie bolo v sobotu, po studenom fronte sa ochladilo v dolinách až na -7,5 °C. Najveternejší deň bol 1. apríl, kedy boli priemerné denné rýchlosti vetra na niektorých miestach 7 m/s. Nadpriemerne teplé a slnečné počasie spôsobilo, že intenzita sucha sa výrazne zvýšila.