3. január 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 27.12.2015 do 3.1.2016 pokleslo relatívne nasýtenie najmä v povrchovej vrstve pôdy. Intenzita sucha sa zvýšila takmer na celom území Slovenska. Výrazné sucho na Kysuciach sa vyskytuje v celom profile, aj v povrchovej vrstve pôdy.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy sa znížilo na veľkej časti Slovenska. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): V tejto časti pôdneho profilu došlo k významnému zhoršeniu. Už len 6 % územia má relatívne nasýtenie nad 90 %. Asi ¾ územia má relatívne nasýtenie 70-90 %. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia 50-60 % sa vyskytujú na Podunajskej nížine. Situácia v hlbšej časti profilu (40-100 cm): V tejto časti pôdy neboli zmeny také výrazné. Stále až 95 % územia má relatívne nasýtenie nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sme zaznamenali zhoršenie v porovnaní s minulým týždňom. Približne 65 % územia má však relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. Najnižšie hodnoty sa vyskytujú na Záhorí a v okolí Prešova.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zvýšila predovšetkým v povrchovej vrstve pôdy. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) sa významne zvýšil podiel územia s intenzitou sucha S1 (asi 37 %). Na Kysuciach je mierne sucho (S2) na ploche 2 % a výrazné sucho (S3) na ploche 0,2 % celkového územia. V hlbšej časti pôdy sa taktiež už vyskytuje výrazné sucho (S3) na Kysuciach. Približne 92 % územia je bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je situácia podobná. Aj v tomto prípade sa výrazné sucho nachádza na Kysuciach. Je to zatiaľ len malé územie s plochou 0,2 % celkového územia. Približne 70 % územia je bez rizika sucha.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V posledných dňoch roku 2015 a tiež v prvých dňoch nového roku 2016 spadlo na niektorých miestach len do 2 mm zrážok. Na začiatku januára zasahoval oklúzny front hlavne nad západné Slovensko, kde nasnežilo najviac 3-4 cm snehu. Ešte v starom roku sa v polovici týždňa sa výrane ochladilo. Teploty vzduchu postupne klesali. Najteplejšie bolo 27.12. a 28.12. Maximálne teploty vzduchu boli až 12 °C, a to približne v nadmorskej výške 500-600 m. Minimálne teploty vzduchu boli najnižšie v nedeľu ráno 3.1. Najchladnejšie bolo na východnom Slovensku do -18 °C. Veterné podmienky boli rozdielne. Najveternejšie bolo 2.1. na Podunajskej nížine, kde boli priemerné rýchlosti vetra až 7 m/s.