3. január 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Momentálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Len lokálne je na Hornej Orave začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je lokálne začínajúce až mierne sucho na Považí. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie 70-90 %. Na Slovensku prevládajú normálne podmienky až nadbytok pôdnej vlahy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm lokálne na Hornej Orave.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia Slovenska v intervale 90-100 %, len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny a Honte je nasýtenie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) a v hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie vyššie ako 90 % na celom území.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha na Hornej Orave. V povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je lokálne na Považí začínajúce až mierne sucho, inak je celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm lokálne len na Orave. Na Slovensku prevažujú normálne podmienky, resp. nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je +60 mm na Spiši a Šariši. V povrchovej vrstve ostal ešte deficit pôdnej vlahy do -20 mm na juhovýchode Podunajskej nížiny a Honte.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.12.2020 do 3.1.2021 spadlo najviac zrážok v západnej časti Banskobystrického kraja. Lokálne boli úhrny až 60-80 mm. Približne 50-60 mm zrážok spadlo ojedinele aj na východnom Slovensku. Najmenej zrážok spadlo na juhu Podunajskej nížiny, lokálne len 7-10 mm. Situácia sa tak zlepšila na celom území Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň relatívne teplý. Najvyššia teplota vzduchu bola 11 °C na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -7 °C. Týždenný výpar bol najvyšší 4 mm v Piešťanoch a Kuchyni.