3. júl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V uplynulom týždni sa intenzita sucha na území Slovenska zlepšila. Extrémne sucho postihuje už menej ako  1,5 % územia. Najviac sú zasiahnuté okresy na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve sa taktiež zvýšilo. Naopak, k jeho miernemu zníženiu došlo v spodnej vrstve pôdy, najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na východe Slovenska. 0-10 % sa už vôbec nevyskytuje. Na veľmi malej ploche je na juhozápade relatívne nasýtenie 10-20 %. V porovnaní s minulým týždňom tak ide o výraznejšie zlepšenie situácie. Zlepšenie je badateľné predovšetkým na východe Slovenska. K miernemu zhoršeniu došlo len vo východnej polovici Podunajskej nížiny. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia o niečo priaznivejšia, aj keď na niektorých územiach došlo k jej miernemu zhoršeniu. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je relatívne nasýtenie 50-60 %. Na Záhorí a východnom Slovensku je to ojedinele len 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) len na približne 0,5 % územia je relatívne nasýtenie nižšie ako 30 %. K zlepšeniu došlo najmä na Záhorí, ale aj východe Slovenska. Na Podunajskej nížine je relatívne nasýtenie prevažne od 40 do 50 %, rovnako ako na Východoslovenskej nížine.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje na severovýchode Slovenska už len ojedinele úroveň výrazného sucha. Výrazné zlepšenie nastalo na celom východnom Slovensku. V hlbšej časti profilu je situácia nepriaznivejšia. Extrémne sucho je na pomerne veľkej ploche severovýchodu územia. V celom pôdnom profile už len 1,4 % územia je zasiahnutých extrémnym suchom. V porovnaní s minulým týždňom ide o výrazné zlepšenie. Toto zlepšenie sledujeme najmä na východnom Slovensku, ale zmeny sú viditeľné aj na krajnom severozápade a západe. Tu už intenzita sucha dosahuje nanajvýš úroveň S1.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň bol prevažne suchý, zrážky sme zaznamenali až na konci týždňa, s výnimkou východného Slovenska, kde sme výynamnejšie zrážky zaznamenali aj v pondelok. Najmenej zrážok spadlo v okolí Žiaru nad Hronom, Sliača a Banskej Štiavnice. V predchádzajúcom týždni boli plošne rozsiahle zrážky len v nedeľu 3.7., v ostatných dňoch sa jednalo len o ojedinelú búrkovú činnosť. Zatiaľ čo, začiatok týždňa bol oblačný, od stredy nastalo na celom území slnečné a horúce počasie. Maximá teploty boli najvyššie v piatok a sobotu, najviac do 34,5 °C. Najnižšie teploty boli v stredu na úrovni 8,8 °C v dolinách na strednom a východnom Slovensku.