3. máj 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho je v celom pôdnom profile 0 až 100 cm momentálne na 15 % územia. Zhoršenie situácie nastalo v povrchovej vrstve na juhozápadnom Slovensku. Na krajnom východe sa situácia ojedinele zlepšila. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhozápade len 10 až 20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v celom profile na približne 1/10 územia. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na Orave, Kysuciach, Spiši a lokálne aj na juhozápade.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10 – 20 % na krajnom juhozápade. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie len 20-30 %. Podobná situácia je aj na juhu stredného Slovenska a na Záhorí. Nasýtenie sa zvýšilo na krajnom východe, a to najmä na Hornom Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie prevažne v intervale 70-90 %, ojedinele je nasýtenie aj pod 50 %, najmenej to je 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou bodu zníženej dostupnosti na približne 1/10 územia. Na väčšine územia je nasýtenie od 60 do 90 %, najmenej 10 až 20 %, a to hlavne na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na približne 2/3 územia. Extrémne sucho zasahuje 15 % plochy Slovenska. Zlepšenie nastalo najmä na krajnom východe, kde sú ojedinele oblasti bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najviac rozšírené na krajnom juhozápade. Celkovo je extrémne sucho na 10 % územia. Horšia situácia je v hlbšej vrstve, kde je extrémne sucho až na ¼ územia. Najviac zasiahnuté suchom sú oblasti na severe Slovenska, taktiež Slovenské Rudohorie, Strážovské vrchy, Biele Karpaty a časť juhozápadného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm lokálne na Orave, Kysuciach, Záhorí a Spiši. Deficit do -60 mm je na takmer 20 % územia. V povrchovej vrstve je deficit najviac do -40 mm. Nadbytok vlahy je len lokálne na krajnom východe do +20 mm. Situácia sa tak zlepšila len čiastočne. V hlbšej vrstve sa situácia takmer nezmenila. Stále prevažuje deficit vlahy do -20 mm, resp. do -40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadli zrážky na celom území Slovenska. Najviac zrážok bolo 55 mm na krajnom východe, v oblasti Horného Zemplína. Na juhozápade a na juhu stredného Slovenska ojedinele spadlo menej ako 1 mm. Zrážky najviac pomohli na krajnom východe, no niekde sa situácia ešte viacej zhoršila. Najvyššia teplota počas týždňa bola 25 °C na Podunajskej nížine. Najchladnejšie bolo -5 °C v pondelok ráno na Horehroní. Týždenný výpar bol 28 mm v oblasti Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 90 do 110 %.