3. november 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je v povrchovej vrstve ojedinele na severe západného a stredného Slovenska výrazné až extrémne sucho, a na juhozápade Slovenska mierne až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na severe až na hodnoty 20-30 %, na juhozápade je to najmenej 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí a Hornej Nitre.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na severe v intervale hodnôt lokálne len 20-30 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najmenej 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % v južnej časti Podunajskej nížiny, na severe Slovenska ostalo nasýtenie ešte vyššie ako 90 %. V celom profile (0-100 cm) je prevažne nasýtenie v intervale 40 až 90 %. Najhoršie sú na tom oblasti vo východnej časti Podunajskej nížiny a na Dolnom Zemplíne, kde je nasýtenie lokálne najmenej 30-40 %. Nasýtenie pod 50 % je na približne 22 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na krajnom severe na úrovni výrazného až extrémneho sucha. Sú to však len veľmi malé územia na Hornej Orave a v oblasti Tatier. Výrazné až výnimočné sucho pozorujeme aj na krajnom juhozápade. Začínajúce sucho je na približne ¼ územia. V povrchovej vrstve sa situácia za uplynulý týždeň zhoršila. Výrazné sucho zasahuje až 3 % územia, a lokálne na krajnom severe monitorujeme výnimočné až extrémne sucho. V povrchovej vrstve je sucho na približne polovici územia. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné sucho pretrváva na Dolnom Zemplíne, a tiež na krajnom severe.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí a Hornej Nitre. Deficit pozorujeme na takmer celom území, a to väčšinou v intervale od -5 do -40 mm. Deficit sa prejavuje najmä v povrchovej vrstve, kde jeho hodnoty sú takmer na celom území v intervale -5 až -20 mm. Nadbytok vlahy je výraznejší v hlbšej vrstve, a to najviac do +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli týždenné úhrny zrážok od 0,1 mm na juhozápade do 25 mm na krajnom východe. Najvyššia teplota vzduchu bola 17 °C v oblasti Bratislavy. Najchladnejšie bolo vo štvrtok ráno v Slovenskom raji, takmer -10 °C. Týždenný výpar bol najvyšší 8 mm v okolí Piešťan a Trnavy. V percentách normálu bol výpar od 70 do 130 %.