30. apríl 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce až mierne sucho ojedinele na Považí, Pohroní a Honte. Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha v obidvoch pôdnych profiloch. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 50 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm ojedinele na Považí, Honte, Gemeri a Pohroní. Normálne podmienky sú na približne polovici územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % na Podunajskej nížine, Záhorí a Honte. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na Záhorí je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na väčšine územia je stále nasýtenie vyššie ako 50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele na juhu stredného Slovenska a Považí. V povrchovej a hlbšej vrstve situácia je podobná a sucho na väčšine územia sa nevyskytuje. Začínajúce sucho zasahuje približne 2 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm ojedinele na Považí, Pohroní, Gemeri a Honte. Deficit do -20 mm sa vyskytuje na približne 1/4 územia, a to prevažne na západnom a strednom Slovensku. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy je najviac do +60 mm v okolí Kežmarku, a do +40 mm aj na Dolnom Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 24.4. do 30.4.2023 spadlo najviac zrážok na juhu stredného a východného Slovenska, lokálne do 40 mm. Na juhu Podunajskej nížiny boli úhrny zrážok len okolo 2 mm. Najvyššia teplota vzduchu počas týždňa bola 22 °C. Najnižšie klesla teplota na -7 °C na Horehroní. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove a Nitre, okolo 22 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, len 12 mm. V percentách normálu 1981 - 2010 bol výpar od 71 % v Dolnom Hričove-Žiline do 97 % v Žihárci.