30. január 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho sa aktuálne nachádza v južnej časti stredného a západného Slovenska. Suchom rôznej intenzity je zasiahnutých spolu približne 20 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie v intervale 40-50 %, v hlbšej vrstve je to 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine, Pohroní a Honte v intervale -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je do +40 mm na severovýchode a lokálne aj na Záhorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie v intervale 40-50 % na juhu Podunajskej nížiny. Na väčšine územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte ojedinele nasýtenie v okolí Hurbanova a Bratislavy v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie v okolí Komárna a Nových Zámkov v intervale 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 15 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až výrazného sucha prevažne v južnej časti stredného a západného Slovenska. Výrazné sucho zasahuje 1,3 % územia, a týka sa Podunajskej nížiny, Krupinskej planiny a Pohronia. V povrchovej vrstve je výrazné sucho lokálne v Banskobystrickom kraji. V hlbšej vrstve je výrazné sucho na Pohroní a juhu Podunajskej nížiny.

Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížiny, Honte, Pohroní a Krupinskej planine miestami až do -60 mm. Normálne podmienky sú na 42,5 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 mm na severovýchode Slovenska a lokálne na Záhorí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 24.1.do 30.1.2022 spadlo najviac zrážok 40-60 mm na Orave, Kysuciach a vo Vihorlate. Najnižšie úhrny zrážok boli do 1 mm v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty. Najvyššia teplota vzduchu 10 °C bola v nedeľu 30.1. v okolí Bratislavy. Najnižšie klesla teplota na -21 °C v pondelok na Zamagurí a Spiši. Týždenná suma výparu bola najvyššia 9 mm v okolí Bratislavy a najnižšia 1,4 mm v Spišských Vlachoch.