30. október 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Znížená úroveň pôdnej vlahy (S0) sa vyskytuje len v hlbšej časti profilu na malom území na Záhorí a v okolí Bratislavy. Relatívne nasýtenie je v hlbšej časti pôdy stále 10-20 % na Záhorí. V plytšej vrstve sú hodnoty oveľa vyššie, najmenej 60 % na Záhorí a východne od Bratislavy.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa prakticky nezmenilo v porovnaní s minulým týždňom. Najnižšie hodnoty 60-70 % sú stále na Záhorí a východne od Bratislavy. Takmer celé východné a stredné Slovensko je úplne nasýtené, okrem Spiša a okolia Lučenca. Na veľkej časti Podunajskej nížiny sú hodnoty v intervale 70-90 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je na Záhorí relatívne nasýtenie ojedinele stále 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti je na ploche 3 % celkového územia a zaberá predovšetkým Záhorie, okolie Myjavy a Piešťan. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia stabilizovaná. Relatívne nasýtenie 40-50 % je na Záhorí a východne od Bratislavy a pokrýva 0,7 % celkovej plochy.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve a v celom pôdnom profile je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je znížená úroveň pôdnej vlahy (S0) len na Záhorí  a severovýchodne od Bratislavy (len 0,7 % celkovej plochy).


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň bol už menej vlhký ako ten predchádzajúci. Najviac zrážok spadlo na severe, vo Vysokých Tatrách, v štítových polohách až 38 mm, inde len okolo 10-15 mm, najsuchšie bolo na Ponitrí, kde ojedinele sa merateľné zrážky ani nevyskytli. Najskôr bolo teplotne nadpriemerom, potom ku koncu týždňa sa od severu výrazne ochladilo. Najteplejšie bolo 19 °C v pondelok na juhozápade, najchladnejšie v piatok 28.10., kedy poklesla teplota v horských dolinách až na -6,5 °C. Z hľadiska vetra bol uplynulý týždeň veľmi veterný, predovšetkým na horách. V sobotu a nedeľu boli priemerné rýchlosti vetra až 8 m/s.