31. december 2023

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na celom území, a to vo všetkých profiloch. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Podunajskej nížine. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 41 % územia.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie vo všetkých pôdnych profiloch je na celom území vyššie ako 90 %.
Sucho sa v celom profile a v obidvoch profiloch 40-100 cm a 0-40 cm už nenachádza. Situácia je priaznivá na celom území Slovenska.
Deficit pôdnej vlahy sa nikde nevyskytuje. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je ojedinele +60 až +100 mm na Podunajskej nížine. Nadbytok do +80 mm je lokálne na juhu stredného a východného Slovenska. Normálne podmienky sú na približne 41 % územia. V povrchovej vrstve sú normálne podmienky na väčšine územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 25.12.2023 do 31.12.2023 spadlo najviac zrážok od 15 do 23 mm v oblasti Nízkych Tatier, a lokálne aj na severozápade Slovenska. Najmenej zrážok bolo do 0,5 mm ojedinele na Podunajskej nížine. Počas týždňa bola najvyššia teplota takmer 15 °C na Žitnom ostrove a na juhu Gemera. Najnižšie klesla teplota na -7 °C na Zamagurí a Horehroní. Týždenná suma výparu bola od 0,5 mm v Spišských Vlachoch do 6 mm v Bratislave-Kolibe.