31. január 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Naďalej je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len v povrchovej vrstve je nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy momentálne nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy je až +60 mm v oblasti Prešova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území vyššie ako 90 %. Na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie ojedinele v intervale 70-90 %, a len lokálne v intervale 60-70 %. V celom pôdnom profile a v hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na celom území Slovenska vyššie ako 90 %.

Podľa máp intenzity sucha je aktuálne celé územie Slovenska už bez rizika sucha, a to ako v celom profile, tak aj v povrchovej a hlbšej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy sa momentálne nevyskytuje. Na Slovensku prevažujú normálne podmienky, prípadne pozorujeme nadbytok vlahy. V celom pôdnom profile je nadbytok vlahy až +60 mm v oblasti Prešova. Nadbytok vlahy až +40 mm je aj v Košickej kotline, na Zemplíne, Spiši a ojedinele na Podunajskej nížine.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 25.1. do 31.1.2021 spadlo najviac zrážok na Zemplíne, ojedinele to bolo až 40 mm. Najmenej zrážok spadlo na juhu Podunajskej nížiny a na Spiši, a to 7-8 mm. Pôdna vlaha sa tak opäť doplnila na veľkej časti Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň charakteristický teplotnými výkyvmi. V strede týždňa klesla teplota vzduchu na -21 °C v Slovenskom raji a už o dva dni nato bolo na Podunajskej nížine takmer 13 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4,8 mm v Bratislave a Hurbanove.