4. február 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Takmer celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho je len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na väčšine územia, len v okolí Popradu, na Podunajskej nížine a ojedinele na Záhorí je nasýtenie v intervale 70-90 %. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +80 mm na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí. Deficit vlahy do -20 mm je lokálne v okolí Pezinka. Normálne podmienky sú na polovici územia.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 70-90 % na Podunajskej nížine, ojedinele na Záhorí a v okolí Popradu. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je len lokálne nasýtenie v okolí Popradu 70-90 %, inde sú hodnoty stále nad 90 %. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-100 cm). Nasýtenie 70-90 % je len na Podunajskej nížine, ojedinele na Záhorí a v okolí Popradu.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhozápade na úrovni zníženej dostupnosti pôdnej vlahy S0. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho v okolí Pezinka. Znížená úroveň pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí a Podunajskej nížine.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Pezinka do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +80 mm ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí. Normálne podmienky sú na polovici územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 29.1. do 4.2.2024 spadlo najviac zrážok 20-40 mm na Orave, severovýchode Slovenska a v oblasti Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Bez zrážok bolo lokálne v Juhoslovenskej kotline, v Hnileckej doline a na juhu Zemplína. Na väčšine územia bol úhrny zrážok do 10 mm. Počas týždňa prevažovalo veterné počasie s častým prechodom atmosférických frontov. Najvyššia teplota vzduchu bola 14 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na -12 °C na Orave a Horehroní. Týždenná suma výparu bola od 1,5 mm v Oravskej Lesnej do 6,4 mm v Bratislave-Kolibe.