4. júl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zhoršila na viacerých miestach. Sucho sa zvýraznilo najmä na Orave a Kysuciach, pričom už pomerne veľká časť Oravy je zasiahnutá extrémnym suchom. V povrchovej vrstve je výnimočné až extrémne sucho aj na juhozápade Slovenska a na Považí. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je pod hranicou 10 % už na ¼ územia. Najhoršia situácia je na Záhorskej a Podunajskej nížine a v priľahlých oblastiach. Deficit pôdnej vlahy stúpol na Orave na -60 až -80 mm. Deficit vlahy pozorujeme už na približne 90 % územia Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na približne ¼ územia. Najnižšie nasýtenie je na Záhorskej a Podunajskej nížine a v priľahlých oblastiach. Pod hranicou 10 % je nasýtenie ojedinele aj na juhu stredného Slovenska a na rozhraní stredného a západného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len ojedinele na Záhorí. Na Podunajskej nížine a lokálne aj na Dolnom Zemplíne je najnižšie nasýtenie 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % taktiež len na Záhorí. Na Podunajskej nížine a lokálne na juhu stredného Slovenska je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % sú hodnoty nasýtenia na približne ¾ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na Orave a Kysuciach na úrovni extrémneho sucha. Celkovo to predstavuje 1,4 % územia. Výrazné až výnimočné sucho je aj ojedinele v oblasti Malej a Veľkej Fatry a Hornom Považí. V povrchovej vrstve je výnimočné až extrémne sucho na Orave, Kysuciach, Považí a na juhozápade Slovenska. V tejto časti pôdy extrémne sucho zasahuje 2,4 % celkového územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho len ojedinele na strednom Slovensku. Väčšina územia Slovenska (približne 63 %) je stále bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je na Orave až do -80 mm. Deficit vlahy pozorujeme približne na 90 % územia. Normálne podmienky sú na 7 % územia. Nadbytok vlahy do +40 mm je lokálne na krajnom severovýchode a v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.6. do 4.7.2021 spadlo najviac zrážok na severovýchode Slovenska. Lokálne to bolo za celý týždeň až 90-100 mm. Bez zrážok bolo najmä v južnej polovici stredného a západného Slovenska. Úhrny zrážok boli do značnej miery ovplyvnené búrkovou činnosťou, ktorá bola síce lokálne veľmi výrazná, ale rozsahom nepokryla veľké územie. Najvyššia teplota vzduchu bola 37 °C v utorok v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na 6 °C na Orave. Týždenná suma výparu dosiahla v maxime 43 mm v okolí Komárna. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 130 %.