4. jún 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je mierne až výrazné sucho ojedinele na severe stredného Slovenska a lokálne aj na severe východného Slovenska. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve, kde na severe pozorujeme už lokálne až výnimočné a extrémne sucho. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine, Záhorí najnižšie v intervale 20-30 % a na Zemplíne v intervale 10-20 %. V povrchovej vrstve je na Záhorí nasýtenie ojedinele len 10-20 %. Deficit vlahy sa nachádza už na väčšine územia. Najvyšší deficit je -40 až -60 mm lokálne na Orave. Deficit vlahy do -40 mm je na takmer 2/3 územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo na väčšine územia pod hranicou 50 %. Na Záhorí je najnižšie nasýtenie 10-20 %, na Zemplíne to je 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v západnej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Zemplíne. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je na juhozápadnom Slovensku nasýtenie prevažne 30-40 %, lokálne znížené až na 20-30 %. Na Dolnom Zemplíne je to prevažne 40-50 %, lokálne len 10-20 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha ojedinele na severe stredného Slovenska a lokálne aj na severe východného Slovenska. Najhoršia situácia je na Orave, Hornom Považí a Kysuciach. Nedostatok zrážok je aj v tatranskej oblasti. V povrchovej vrstve je výrazné sucho až na 5 % územia, a to prevažne na strednom a východnom Slovensku. Výnimočné až extrémne sucho je lokálne na Orave. V hlbšej vrstve je ešte situácia priaznivá a mierne až výrazné sucho je len lokálne v horských oblastiach.

Deficit pôdnej vlahy je na približne polovici územia v intervale -20 až -5 mm. Deficit od -40 až -60 mm je lokálne len na Orave. Normálne podmienky sú na približne 30 % územia. Nadbytok vlahy je lokálne na Spiši a Liptove +20 až +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 29.5. do 4.6.2023 bolo bez zrážok na Dolnom Zemplíne, ojedinele na Spiši, Kysuciach a Orave. Najvyšší úhrn bol na juhu Podunajskej nížiny, do 20 mm. Po väčšinu týždňa prevažovalo slnečné počasie s nízkou relatívnou vlhkosťou a vysokými hodnotami slnečného svitu a výparu. Najvyššia teplota bola do 29 °C na juhu územia. Najnižšie klesla teplota na -1 °C v Slovenskom raji a na Zamagurí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 40,6 mm v Košiciach a najnižšia 28,4 mm v Podolínci a Banskej Štiavnici.