5. december 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa aktuálne nachádza na takmer 10 % územia. Na juhu stredného Slovenska je lokálne výrazné sucho v okolí Krupiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a v oblasti Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je na juhozápade stredného Slovenska a v okolí Pezinka najviac do -60 mm. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 mm na severovýchode Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 40-50 % na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Bratislavy. Na väčšine stredného a na celom východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie pod hranicou 10 % na juhu Podunajskej nížiny a na Krupinskej planine. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie stále v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia v intervale 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a v oblasti Bratislavy. Na väčšine Podunajskej nížiny a v oblasti Krupinskej planiny je nasýtenie v intervale 30-40 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne v oblasti Krupinskej planiny na úrovni výrazného sucha. Začínajúce sucho zasahuje takmer 10 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho na juhu stredného a západného Slovenska. V hlbšej vrstve je ešte výrazné až extrémne sucho lokálne v okolí Komárna, Nových Zámkov, Krupiny a Pezinka. V tejto časti pôdy je sucho na približne 23 % plochy.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na juhu stredného Slovenska a lokálne aj v okolí Pezinka. Deficit do -40 mm je okrem juhu stredného a západného Slovenska, ojedinele aj na Zemplíne. Normálne podmienky sú na približne 37 % celkovej plochy. Nadbytok vlahy je na severovýchode do +60 mm, na Záhorí a Spiši je to ojedinele do +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 29.11. do 05.12.2021 spadlo najviac zrážok na Kysuciach a Orave, lokálne to bolo 20-30 mm. Najmenej zrážok spadlo na Spiši a v Levočských vrchoch, lokálne 7-9 mm. Zrážky sa uplynulý týždeň vyskytli na celom území Slovenska. V polohách do 400 m prevažovali tekuté zrážky. Snehová pokrývka je stabilná väčšinou až od výšky 600-700 m. Najvyššia teplota vzduchu bola 10 °C na Zemplíne a Záhorí. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -15 °C v Slovenskom raji. Týždenná suma výparu bol najvyššia 4,5 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 50 % do 200%.