5. február 2023

 Aktuálny stav sucha na Slovensku:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika, len na krajnom východe je lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 50-60 % v oblasti Bratislavy, v hlbšej vrstve sú najnižšie hodnoty 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -5 až -20 mm v okolí Bratislavy a Pezinka. Normálne podmienky sú na viac ako polovici územia. Nadbytok vlahy +60 až +80 mm je na juhovýchode Podunajskej nížiny, Zemplíne a v Košickej kotline.

  Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %, v Košickej kotline a na Gemeri ojedinele 70-90 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v oblasti Bratislavy, na ostatnom území Podunajskej nížiny a na Záhorí je na najnižšie nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie v okolí Bratislavy v intervale 50-60 %, na ostatnom území Podunajskej nížiny a na Záhorí to je ojedinele 60-70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha na krajnom východe Slovenska. Podobná situácia je v povrchovej aj v hlbšej vrstve pôdy. Znížená úroveň pôdnej vlahy je v povrchovej vrstve aj v Bielych Karpatoch a na Považí.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -20 mm v okolí Bratislavy a Pezinka. Normálne podmienky sú na približne 54 % územia. Najvyšší nadbytok vlahy +60 až +80 mm je na juhovýchode Podunajskej nížiny, Zemplíne a v Košickej kotline. V povrchovej vrstve sú normálne podmienky na takmer celom území.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Týždeň od 30.1.2023 do 5.2.2023 bol na celom území so zrážkami, a to prevažne snehovými. Najviac zrážok spadlo na Hornej Orave, lokálne od 100 do 120 mm. Najmenej zrážok spadlo na Above a Dolnom Zemplíne, lokálne od 2 do 5 mm. Najvyššia teplota počas týždňa bola takmer 10 °C v okolí Dunajskej Stredy. V druhej polovici týždňa sa výrazne ochladilo a koncom týždňa v nedeľu klesla teplota na Horehroní a Spiši lokálne na -17 až -18 °C. Týždenná suma potenciálneho výparu bola najvyššia 9,8 mm v Bratislave a najnižšia 2 mm v Spišských Vlachoch.