5. jún 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:
V poslednom týždni sme opäť zaznamenali zvýraznenie rozdielov medzi západom a východom krajiny. Na západe sú podmienky podstatne lepšie v porovnaní s predminulým týždňom. Na východe je situácia opačná. Tu sa sucho ďalej rozširuje smerom na sever. Mierne sucho je už aj na severovýchode. Relatívne nasýtenie v okrese Humenné je v povrchovej vrstve 20-30 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % v oblasti Humenného. Bod zníženej dostupnosti je takmer na celej Východoslovenskej nížine a tiež na Gemeri. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sú najsuchšie podmienky na Záhorí. Väčšina Slovenska má relatívne nasýtenie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ojedinele na malom území na východe relatívne nasýtenie pod 40 %. Na Východoslovenskej nížine je to 50-60 % a na Podunajsku od 60 do 90 %.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve sa zvýraznila na severovýchode. Rozšírila sa intenzita sucha na úrovni S1 a tiež S2. Stále je veľmi priaznivá situácia na Podunajskej nížine, na strednom Slovensku a na Orave. V hlbšej časti profilu je až extrémne sucho v okrese Sobrance. Výnimočné sucho pokrýva asi 0,5 % celkovej plochy. Približne polovica je bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je výrazné sucho v okresoch Sobrance a Michalovciach, čo tvorí asi 2 % celkovej plochy. 65 % územia je bez rizika sucha.
 

Dopady sucha na vegetáciu
Na veľkej časti územia je stav vegetácie nadpriemerne dobrý v porovnaní s dlhodobým priemerom, len ojedinele je na úrovni normálneho stavu.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa vyskytli silné búrky najmä na Podunajskej nížine a v oblasti Bratislavy, kde za celý týždeň ojedinele spadlo až 60 mm zrážok. Na juhu stredného Slovenska a na severovýchode boli podstatne nižšie úhrny zrážok. Len približne 2 mm zrážok spadli na Gemeri. Po teplotnej stránke bol uplynulý týždeň len slabo nad priemerom. Najvyššie teploty bolo okolo 28-29 °C. Najchladnejšie rána boli na úrovni 5-6 °C. Celý týždeň bol teplotne vyrovnaný, bez prechodu výrazných frontov. Oblačnosť mala typický letný charakter s maximom v popoludňajších hodinách. Slnečný svit bol najmä v dopoludňajších hodinách, kedy prebiehal aj najväčší výpar. Minulý týždeň nebol príliš veterný. Najveternejšie bolo ešte na začiatku týždňa, kedy boli priemerné rýchlosti vetra okolo 4 m/s.