5. marec 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je ojedinele začínajúce až mierne sucho na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Situácia sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve pôdy, kde je začínajúce sucho už na takmer ¼ územia. Relatívne nasýtenie je stále na väčšine územia vyššie ako 70 %, najnižšie je v intervale 30-40 % v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je od -20 do -40 mm v oblasti Malých Karpát, Bratislavy a na Dolnom Považí. Deficit vlahy do -20 mm je až na 27 % územia. Nadbytok vlahy do +60 mm je ešte stále v okolí Kežmarku, na Šariši a v okolí Štúrova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území vyššie ako 60 %, len lokálne na Záhorí, Zemplíne a v okolí Bratislavy v intervale 50-60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne v okolí Bratislavy nasýtenie 20-30 %, inde na Podunajskej nížine a Záhorí 30-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia v intervale 30-40 % v okolí Bratislavy, inde na Podunajskej nížine a Záhorí od 50 do 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele na západnom, strednom aj východnom Slovensku. V povrchovej vrstve pôdy je začínajúce sucho na takmer ¼ územia. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len na 4 % územia a mierne sucho je len lokálne na severe.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm v oblasti Malých Karpát, Bratislavy a na Dolnom Považí. Na približne 27 % územia je deficit vlahy od -5 do -20 mm. Deficit je významnejší v povrchovej vrstve pôdy. Normálne podmienky sú na takmer 45 % územia. Nadbytok vlahy do +60 mm ešte stále v okolí Kežmarku, na Šariši a v okolí Štúrova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 27.2. do 5.3.2023 sa zrážky na viacerých miestach vôbec nevyskytli. Najviac zrážok spadlo na severozápade a severe Slovenska, maximálne však len 1-2 mm. Po väčšinu týždňa prevažovalo slnečné počasie s nízkou relatívnou vlhkosťou počas dňa. Najvyššia teplota vzduchu bola na Hornej Nitre, takmer 16 °C. V dolinách klesla teplota na Orave na -12,5 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 10,9 mm v Košiciach a najnižšia 5,6 mm v Čadci. V percentách normálu bol výpar od 110 % do 145 %.