6. december 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce až výrazné sucho sa vyskytuje prevažne v Žilinskom kraji a v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. V povrchovej vrstve je výrazné sucho už na takmer 5 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je v celom profile na celom Slovensku vyššie ako 70 %, v povrchovej vrstve len ojedinele najnižšie 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na takmer ¼ územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia nad 70 %, len ojedinele sú hodnoty v intervale 60-70 % a lokálne len 50-60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na celom území nasýtenie nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie na celom území vyššie ako 70 %. Na takmer 2/3 územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až výrazného sucha najmä v Žilinskom kraji, a v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Suchom je zasiahnutých približne 13 % územia. V povrchovej vrstve je situácia horšia ako minulý týždeň. Výrazné sucho sa rozširuje na severozápade a momentálne zasahuje až 5 % územia. Začínajúce až mierne sucho sa postupne objavuje aj v južnej polovici Slovenska, najmä v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. V hlbšej vrstve je zatiaľ len ojedinele začínajúce až výrazné sucho. Približne 90 % územia je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je na takmer ¼ územia v intervale -5 až -20 mm. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm už na väčšine územia. V hlbšej vrstve prevládajú stále normálne podmienky až nadbytok vlahy do +20 mm. V celom profile je nadbytok vlahy najviac lokálne +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 30.11. do 6.12.2020 spadlo najviac zrážok v oblasti Banskej Bystrice. Lokálne to bolo až 19 mm. Najmenej zrážok bolo tento týždeň na východnom Slovensku. Na viacerých staniciach sa v tejto časti Slovenska zrážky nevyskytli. Najvyššia teplota vzduchu bola 15 °C na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -16 až -17 °C na krajnom východe. Suma potenciálneho výparu bola najvyššia 5,8 mm v Piešťanoch a Prievidzi a najnižšia 0,4 mm na Dolnom Zemplíne.