6. jún 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa už objavilo na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V povrchovej vrstve je lokálne mierne sucho na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % ojedinele na Záhorí. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na 16,5 % celkovej plochy. Na Podunajskej nížine je ojedinele nadbytok vlahy až +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí a Zemplíne najnižšie 20-30 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty nasýtenia 30-40 %. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie nasýtenie na Záhorí 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie lokálne na Záhorí v intervale 20-30 % a na Podunajskej nížine 30-40 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na strednom Slovensku a krajnom východe na úrovni začínajúceho sucha. Lokálne je na Orave až mierne sucho. Situácia v povrchovej vrstve je o niečo horšia. Začínajúce sucho je na 6 % celkovej plochy. Mierne sucho je lokálne na Orave a v oblasti Nízkych Tatier. V hlbšej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm, a to na ploche 16,5 %. V povrchovej vrstve je deficit vlahy do -20 mm až na takmer 40 % plochy. Deficit sa nachádza najmä na strednom a východnom Slovensku. Na západnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 mm ojedinele na Podunajskej nížine a Ponitrí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 31.5. do 6.6.2021 spadlo najviac zrážok lokálne až 20-28 mm. Na väčšine územia však boli úhrny do 5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 29 °C na juhozápadnom Slovensku. Najnižšie klesla teplota na približne -1,5 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Nitre, až okolo 34 mm. V percentách normálu bol výpar od 100 % na krajnom východe do 130 % na krajnom západe.