6. marec 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 28.2. do 6.3.2016 sa situácia na Slovensku ohľadom relatívneho nasýtenia nezmenila. Vo všetkých pôdnych profiloch je relatívne nasýtenie takmer na celom Slovensku nad 90 %. Intenzita sucha v povrchovej vrstve a tiež v celom profile slabo poklesla.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v obidvoch pôdnych profiloch je takmer na celom Slovensku vyššie ako 90 %. Len veľmi malé územie 0,1 % má relatívne nasýtenie v intervale 70-90 %. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom k výraznej zmene nedošlo. Takéto vysoké hodnoty relatívneho nasýtenia sú pri nízkych hodnotách výparu s dostatkom zrážok v tejto ročnej dobe bežné.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve (0-40 cm) slabo poklesla, pričom 97 % územia je bez rizika sucha. Mierne sucho sa vyskytuje v povrchovej vrstve len na veľmi malom území. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-100 cm). V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) došlo k zvýšeniu intenzity sucha najmä na východnom Slovensku. AJ napriek tomu, že sa tu ojedinele vyskytuje intenzita sucha až na úrovni S5, ide len o zníženú pôdnu vlahu v hlbšej časti profilu v porovnaní s dlhodobým stavom. Zvýšená intenzita sucha je na pôdach so špecifickým pôdnym zložením, prípadne na miestach, kde v tejto ročnej dobe by malo byť dostatok snehovej pokrývky, ktorá sa práve na konci zimy pri topení tiež podieľa na zvýšení vlhkosti v hlbších častiach pôdneho profilu.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Za uplynulý týždeň napadlo najviac zrážok v pondelok 29.2. Najvyššie úhrny až 20 mm sa v tento deň vyskytli na Podunajskej nížine, a tiež v okolí Nízkych Tatier. Za celý týždeň najviac zrážok spadlo v oblasti Banskej Bystrice, a to až 40 mm. Najteplejší deň bol piatok 4.3. s maximálnymi teplotami do 15 °C. Najchladnejšie bolo -4 °C v stredu, a tiež v sobotu. Najveternejší deň bola sobota s priemernými dennými rýchlosťami vetra na Podunajskej nížine do 9 m/s.