6. október 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Momentálne pozorujeme výrazné sucho len v hlbšej vrstve lokálne na juhovýchodnom Slovensku. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá a sucho sa už nikde nevyskytuje. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % v povrchovej vrstve a 10-20 % v hlbšej vrstve lokálne na západnom a východnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa zmiernil a na krajnom východe je najviac do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhu Podunajskej nížine v intervale 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne na západnom a východnom Slovensku nasýtenie najmenej 10-20 %. V tejto vrstve je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý na ¼ územia. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 30-40 % len lokálne na juhozápade a juhovýchode. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na viac ako 10 % územia. Nasýtenie sa tak aj kvôli nižšiemu výparu postupne zvyšuje.

Miera intenzity sucha je v hlbšom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) na úrovni až výnimočného sucha lokálne na juhovýchodnom Slovensku. Sucho sa v tejto vrstve pôdy vyskytuje prakticky len na krajnom východe. Na západnom Slovensku sú len malé územia, kde je ešte začínajúce sucho. V povrchovej vrstve a v celom profile je väčšina územia bez rizika sucha, len lokálne pozorujeme zníženú úroveň pôdnej vlahy.

Deficit pôdnej vlahy je v celom profile na krajnom východe najviac do -40 mm, na západnom a strednom Slovensku najviac do -20 mm. Na väčšine územia je už nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je do +60 mm v okolí Popradu, Brezna a Lučenca. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia ako vo vrstve 40-100 cm, kde ešte lokálne je deficit na krajnom východe do -60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najmenej zrážok spadlo uplynulý týždeň v okolí Štúrova, a to lokálne 8 mm. Najviac zrážok sa vyskytlo na východnom Slovensku. V oblasti Slanských vrchov a na krajnom severovýchode boli úhrny až do 50 mm. Na začiatku týždňa bolo ešte pomerne teplo s maximálnou teplotou na juhu do 27 °C. V strede týždňa prešiel výrazný studený front, po ktorom sa teploty na nížinách znížili na 17 °C a v dolinách bolo ráno až -2 °C. Ďalší frontálny systém prešiel v sobotu, kedy na juhu bolo v tento deň najviac 14-15 °C. Snehová pokrývka sa vyskytla vo výškach približne nad 1200-1300 m. Týždenný výpar bol najvyšší 16 mm v oblasti Bratislavy.