6. september 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, iba na Orave je ojedinele intenzita sucha na úrovni začínajúceho sucha. Relatívne nasýtenie je na juhu Slovenska len lokálne najnižšie 20-30 %. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie ojedinele 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Orave a krajnom východe. Nadbytok pôdnej vlahy je lokálne až +80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len ojedinele najnižšie v intervale 40-50 %. Situácia sa v tejto časti pôdy výrazne zlepšila na veľkej časti Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte ojedinele nasýtenie na juhozápade a juhu stredného Slovenska v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie najnižšie na juhu západného a stredného Slovenska v intervale 20-30 %. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na približne 17 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len ojedinele na Orave na úrovni začínajúceho sucha. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ostalo mierne sucho ojedinele na Orave. Začínajúce sucho je okrem Oravy, ojedinele aj na Podunajskej nížine, Spiši a Turci.

Deficit pôdnej vlahy je najviac do -40 mm ojedinele na Orave a krajnom východe. Deficit sa momentálne nachádza na približne 5 % územia. V hlbšej vrstve ešte ostal deficit na Oprave lokálne až do -60 mm. Normálne podmienky sú na takmer ¼ územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +80 mm lokálne v okolí Popradu a na krajnom západe Slovenska. V povrchovej vrstve je na takmer celom Slovensku nadbytok vlahy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 31.8. do 6.9. 2020 boli najvyššie týždenné úhrny zrážok v oblasti Banskej Bystrice, kde spadlo najviac 90-100 mm zrážok. Najnižšie úhrny boli na juhovýchode Slovenska, lokálne len 5-10 mm. Veľké úhrny zrážok boli aj v nedeľu 6.9.2020, pričom sa vlaha z týchto zrážok ešte započíta do máp až budúci týždeň. Najvyššia teplota vzduchu bola uplynulý týždeň v sobotu na Záhorí do 30 °C. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 1,5 °C na Orave. Týždenný výpar bol najvyšší okolo 23 mm na Zemplíne. V percentách normálu bol výpar od 85 % do 125 %.