7. august 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na Dolnom Zemplíne. Celkovo extrémne sucho zasahuje až 15 % územia. Relatívne nasýtenie pod hranicou 10 % je na Podunajskej a Záhorskej nížine a na juhu východného Slovenska (Gemer, Abov, Dolný Zemplín). Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit sa nachádza takmer na celom území Slovenska, okrem malej oblasti v okolí Nitry.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na juhu východného a západného Slovenska. Hodnoty pod hranicou 50 % sú na viac ako 2/3 územia. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je situácia stále veľmi nepriaznivá. Nasýtenie pod hranicou 10 % je na celej južnej polovici Slovenska a ojedinele aj v severnej polovici územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Podunajskej, Záhorskej a Východoslovenskej nížine, a tiež v Košickej kotline, na Above a Gemeri. Pod hranicou 50 % je nasýtenie až na 96 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na Podunajskej nížine, lokálne aj na Záhorí a na Dolnom Zemplíne, Above a Slovenskom rudohorí. Celkovo extrémne sucho zasahuje takmer 15 % územia. Sucho rôznej intenzity sa nachádza spolu na 87 % územia. V povrchovej vrstve sa ojedinele na juhozápade a juhovýchode Slovenska už opäť objavilo extrémne sucho. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na viac ako polovici územia, a to prevažne v južnej polovici Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele v intervale -60 až -80 mm na strednom a východnom Slovensku. V oblasti Muránskej planiny je deficit lokálne až do -100 mm. Deficit vlahy pozorujeme takmer na celom území Slovenska. Normálne podmienky sú len na 1 % územia. Nadbytok vlahy do +20 mm je lokálne v pohorí Tribeč.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 1.8. do 7.8.2022 spadlo najviac zrážok 10-20 mm lokálne na Above a Gemeri. Bez zrážok bolo na veľkej časti južného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 37,6 °C v Hurbanove. Najnižšie klesla teplota na 6 °C na severozápade. Po teplotnej stránke bol týždeň opäť veľmi teplý a prevažne slnečný s vysokými hodnotami výparu. Najvyššia týždenná suma výparu bola 40 mm v Bratislave a Hurbanove.