7. jún 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho je ešte stále v Slovenskom Rudohorí. Výrazné sucho je ojedinele najmä na juhu Podunajskej nížiny, na Gemeri a Honte, a tiež na Above a Spiši. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá, ale v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na 6 % územia. Relatívne nasýtenie vo vrstve pôdy do 40 cm je najnižšie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. V celom profile je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v Slovenskom Rudohorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je podobne ako minulý týždeň najnižšie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. Nasýtenie do 50 % je na 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 % ojedinele na Záhorí, lokálne aj na Above a Pohroní. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % na Záhorí, lokálne aj na Podunajskej nížine a strednom Slovensku. Pod 50 % je nasýtenie na približne 1/5 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha ešte stále v Slovenskom Rudohorí. Výrazné sucho je ojedinele najmä na juhu Podunajskej nížiny, na Gemeri a Honte, a tiež na Above a Spiši. Bez rizika sucha je najmä Žilinský kraj, a krajný východ. V povrchovej vrstve sú bez rizika sucha už 2/3 územia. Mierne sucho je ojedinele v Slovenskom Rudohorí a na juhovýchode Podunajskej nížiny. Oveľa horšia situácia je v hlbšej vrstve pod 40 cm. Extrémne sucho tu je na 6 % územia, a výrazné až extrémne sucho zasahujú spolu takmer 1/3 územia.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v Slovenskom Rudohorí. Deficit do -60 mm je miestami najmä v južnej časti stredného Slovenska, a ojedinele aj v západnej časti východného Slovenska. Situácia sa tak zmenila len nepatrne. Nadbytok vlahy je zatiaľ do +20 mm na severozápade a severovýchode Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Zväčša boli úhrny zrážok od 10 do 30 mm, najmenej spadlo na severovýchode 2-4 mm, najviac zrážok bolo v západnej časti stredného Slovenska, kde lokálne spadlo až 70 mm. Počas týždňa bolo spočiatku chladnejšie, na juhu do 25 °C, pre víkendom sa výraznejšie oteplilo a na Zemplíne bolo takmer 31 °C. Najnižšia teplota bola 0 °C v stredu v Slovenskom raji. Týždenný výpar bol od 18 mm na Horehroní do 34 mm na juhu Podunajskej nížiny, pričom týždenné sumy výparu boli na úrovni dlhodobého priemeru.