8. december 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne až výrazné sucho sa nachádza lokálne na Kysuciach a Orave. Začínajúce až mierne sucho je aj na Považí a Turci. Relatívne nasýtenie je najnižšie 60-70 %, v hlbšej vrstve na Záhorí a Zemplíne najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na približne 12 % celkovej plochy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Záhorí v intervale 60-70 %, na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú hodnoty nasýtenia najnižšie 40-50 % lokálne na Záhorí a Dolnom Zemplíne. Na juhu Podunajskej nížiny je miestami nasýtenie v intervale 60-70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 50-60 %, na Dolnom Zemplíne najmenej 60-70 %. Na väčšine Slovenska je nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha v povrchovej vrstve a v celom profile pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha lokálne na Kysuciach a Orave. Začínajúce až mierne sucho je lokálne aj na Hornom Považí a Turci. Na väčšine územia sú však podmienky priaznivé a sucho sa nevyskytuje. V hlbšej vrstve je len ojedinele znížené množstvo pôdnej vlahy.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na severozápade, juhozápade, ale aj na juhovýchode Slovenska. Spolu je to viac ako 12 % územia Slovenska. Deficit do -40 mm je len v oblasti Pezinka. V povrchovej vrstve je deficit najviac -20 mm na severozápade. Nadbytok vlahy je stále najvyšší na juhu stredného Slovenska, v okolí Prešova a Košíc, a to najviac +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo na väčšine Slovenska od 2 do 10 mm zrážok. Po teplotnej stránke bolo slabo podpriemerom. Na začiatku týždňa nasnežilo dokonca aj v nížinách, a to najviac do 10 cm. Najnižšia teplota vzduchu bola -15 °C na Orave. Najteplejšie bolo v stredných polohách, vo Vysokých Tatrách, a to najviac 10-11 °C. Najvyšší výpar bol 2 mm v oblasti Bratislavy a Malaciek.