8. január 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho len lokálne na Považí a v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve pretrváva výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 40-50 %, v okolí Bratislavy lokálne 30-40 %. V hlbšej časti pôdy sú hodnoty nasýtenia najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade Slovenska, Ponitrí a Považí. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Na juhu stredného a východného Slovenska je nadbytok vlahy, najviac do +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území Slovenska vyššie ako 90 %, lokálne v okolí Bratislavy a Senca je v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie na Podunajskej nížine miestami v intervale 10-20 %, na Záhorí ojedinele 20-30 %. V okolí Popradu je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty v okolí Bratislavy 30-40 %, v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí je to ojedinele 40-50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Považí na úrovni začínajúceho sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je v západnej časti Podunajskej nížiny, na Považí a Ponitrí. V povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ešte pozorujeme výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, na Považí a Ponitrí je ojedinele začínajúce až mierne sucho.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhozápade Podunajskej nížiny, na Ponitrí a Považí v intervale -20 až -40 mm. Deficit vlahy do -20 mm je v západnej polovici Podunajskej nížiny a na Záhorí. Normálne podmienky sú na 49 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší na juhu stredného a východného Slovenska. Najvyššie hodnoty sú +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 2.1.2023 do 8.1.2023 boli najvyššie úhrny zrážok od 20 do 40 mm na Orave, Pohroní a v Štiavnických vrchoch. Najmenej zrážok spadlo na Gemeri, lokálne len 1 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň mimoriadne teplý vzhľadom na ročnú dobu. Po väčšinu týždňa prevažovalo hmlisté počasie s občasným dažďom alebo prehánkami. Najvyššia teplota vzduchu bola v intervale 14-15 °C na Hornej Nitre a v okolí Bratislavy. Najnižšie klesla teplota na -6 °C na Orave. Najvyššia suma výparu bola 5 mm v okolí Bratislavy a najnižšia 1 mm v Spišských Vlachoch a Čaklove.