8. máj 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 1.5. do 8.5.2016 sa intenzita sucha zvýšila na východnom Slovensku. Na krajnom východe je už na malom území až extrémne sucho. Naopak, na Podunajskej nížine sa intenzita sucha zmiernila. Relatívne nasýtenie pokleslo v oblasti Zemplína, a tiež na severe Slovenska. Na juhozápade sa miestami jeho hodnoty zvýšili.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo vo východnej časti Podunajskej nížiny. Naopak, na Východoslovenskej nížine sa územie s relatívnym nasýtením pod 30 % stále viac rozširuje. Bod zníženej dostupnosti v povrchovej vrstve je aj v oblasti Záhoria, západnej časti Podunajskej nížiny, Pohronia, Turčianskej, Juhoslovenskej a v časti Košickej kotliny. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sú hodnoty pod 50 % predovšetkým na Záhorí, čo je dané charakterom pôd v tejto oblasti. Na väčšine územie sú pôdy v hlbšej časti profilu nasýtené. V celom pôdnom profile je situácia podobná s predchádzajúcim týždňom. Zhoršenie badať na Východoslovenskej nížine, kde je takmer na celej ploche relatívne nasýtenie pod 70 %. Bod zníženej dostupnosti je hlavne na Záhorí.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve charakterizuje sucho na krajnom východe ako výnimočné, inde je situácia stabilizovaná a dokonca aj na Podunajskej nížine sme zaznamenali zlepšenie. V hlbšej časti profilu je situácia vážnejšia. V tejto časti profilu je asi na 0,1 % ploche už extrémne sucho. Týka sa to krajného východu Slovenska. Na ostatnom území je nanajvýš začínajúce, až mierne sucho. V celom pôdnom profile je extrémne sucho na 0,2 % plochy na krajnom východe. Na ostatnom území je začínajúce sucho na juhozápade Banskobystrického kraja a ojedinele na Kysuciach.

Dopady sucha na vegetáciu:

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok v predchádzajúcom týždni spadlo na juhu Podunajskej nížiny. V súčte to bolo približne 35 mm. Najmenej zrážok však spadlo na krajnom juhovýchode Slovenska, v okresoch Sobrance a Michalovce to bolo maximálne 1 mm. Zrážky mali konvektívny charakter, preto aj na regionálnej úrovni vznikli pomerne veľké rozdiely. Celý týždeň bol teplotne vyrovnaný, bez prechodu frontov. Teploty okolo 0 °C sa vyskytli len v kotlinách na severe koncom týždňa. Najteplejšie bolo na nížinách na juhu koncom týždňa do 24,5 °C. Najveternejší deň bola streda 4.5., kedy na juhozápade bola priemerná rýchlosť vetra až 10 m/s.