8. október 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce sucho na približne 13 % územia. Mierne sucho je v Malých Karpatoch, Pohroní, v oblasti Nízkych Tatier a Polonín. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine, Záhorí a v Malých Karpatoch. V povrchovej vrstve je nasýtenie lokálne na Záhorí aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na väčšine územia. Najvyššie hodnoty deficitu sú -40 až -60 mm v Poloninách, Nízkych Tatrách a na Poľane. Nadbytok vlahy je lokálne +20 až +40 mm na Spiši, Šariši a Zemplíne.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Záhorí pod hranicou 10 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % je okrem Záhoria, aj na Podunajskej nížine, v Malých Karpatoch, na Honte a Pohroní. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) sa situácia veľmi nezmenila. Nasýtenie 10-20 % je stále na väčšine Podunajskej nížiny, na Záhorí, Považí, Ponitrí a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine, Záhorí a v Malých Karpatoch a lokálne aj na Pohroní, Honte a v Juhoslovenskej kotline. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne polovici územia, a to najmä na juhu západného a stredného Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho sucha. Sucho intenzity S1 sa vyskytuje vo všetkých krajoch SR, najmenej v Košickom kraji. Mierne sucho je v Malých Karpatoch, Pohroní, v oblasti Nízkych Tatier a Polonín. V povrchovej vrstve zasahuje začínajúce sucho až 22 % územia. Výrazné sucho je v južnej časti Malých Karpát a v okolí Pezinka.

Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na väčšine územia. Najvyššie hodnoty deficitu sú -40 až -60 mm v Poloninách, Nízkych Tatrách a v Poľane. Nadbytok vlahy je lokálne +20 až +40 mm na Spiši, Šariši a Zemplíne. Normálne podmienky sú na 16 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 2.10. do 8.10. 2023 spadlo najviac zrážok na Zamagurí a Spiši, lokálne 13 až 16 mm. Bez zrážok bolo na väčšine územia, najmä v južnej polovici Slovenska. Počas týždňa bolo veľmi premenlivé počasie s častým prechodom frontálnych systémov a s najvyššou teplotou 27 °C v okolí Pezinka a Senca. Najnižšie klesla teplota na -1 °C v Slovenskom raji. Najvyššia suma výparu bola 22 mm v Bratislave-Kolibe a najnižšia 9 mm v Bardejove a Medzilaborciach.