8. september 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je mierne sucho len na krajnom východe. Nasýtenie v povrchovej vrstve je na juhovýchode lokálne 10-20 %, na západe najmenej 30-40 %. V hlbšej vrstve je nasýtenie na západe lokálne ešte pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Dolnom Zemplíne len 10-20 %. Vo východnej časti Podunajskej nížiny, v oblasti Tekova, je nasýtenie 30-40 %. Najlepšia situácia je na strednom Slovensku, kde len na juhu Gemera je nasýtenie ojedinele 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa pôdna vlaha dopĺňa pomalšie. Stále sa na západe nájdu oblasti, kde je nasýtenie pod 10 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne v intervale 10-20 % na juhovýchode, a tiež v oblasti Ponitria. Nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti je na 12 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho sucha miestami na krajnom východe. Začínajúce sucho je krajného východu, aj ojedinele na západnom Slovensku, v oblasti Hornej Nitry. V povrchovej vrstve je mierne sucho lokálne len na juhovýchode. Začínajúce sucho je na východnom Slovensku. Bez rizika sucha je až 89 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne ešte v oblasti Považia, Oravy, v Slovenskom Rudohorí a na Dolnom Zemplíne. Situácia sa zlepšuje aj v tejto vrstve pôdy, a bez rizika sucha je momentálne 70 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -40 až -60 mm na krajnom východe a lokálne aj na Hornej Nitre. Deficit sa vyskytuje na približne 30 % územia, pričom je výraznejší v hlbšej vrstve. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm v okolí Lučenca, Malaciek a Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac napršalo v okolí Žiliny, Bytče a Čadce, kde lokálne spadlo až 60-70 mm. Najsuchšie bolo na juhu Košického kraja, kde spadlo najmenej 2-3 mm. Na začiatku týždňa bolo na Dolnom Zemplíne až 32 °C. V pondelok prešiel výrazný studený front, po ktorom sa výrazne ochladilo, pričom v dolinách stredného a východného Slovenska bolo najmenej 2 °C a na juhu najviac 27 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 24 mm v okolí Trebišova. V percentách normálu bol výpar od 80 do 130 %.