9. august 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce až mierne sucho je zatiaľ len ojedinele najmä v severnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne prevažne na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % lokálne na Turci a Spiši, a 20-30 % lokálne na juhu Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je už najvyšší -60 mm na Orave. Deficit od -5 do -40 mm je na približne 40 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Turci a Spiši v intervale 10-20 %. Na juhu Slovenska je nasýtenie najmenej 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na polovici územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele pod 10 %, a to najmä na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. V celom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 10-20 % na krajnom juhozápade a v oblasti Slovenského krasu. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie od 20 do 50 %. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti (50 %) je nasýtenie na 1/5 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele najmä v severnej polovici Slovenska. Začínajúce sucho je na 6 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne sucho prevažne na Podunajskej nížine a lokálne aj na Turci, Orave a v oblasti Tatier.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na Orave. Deficit do -40 mm je okrem Oravy, aj na Hornom Považí, Turci, Liptove, Spiši a v Levočských vrchoch. Deficit pod -5 mm je v celom profile na 46 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší na krajnom západe Slovenska, a ešte aj v oblasti Lučenca. Lokálne je to až +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 3.8. do 9.8.2020 sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najnižšie úhrny boli od 5 do 7 mm, najviac spadlo 45-50 mm. Zrážky boli vo forme prehánok a búrok, a tak sú regionálne rozdiely opäť výrazné. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Najvyššia teplota bola 35 °C v piatok a sobotu. Najnižšie klesla teplota na 7,5 °C. Týždenný výpar bol od 23 mm na severe do 38 mm v Košickej kotline. V percentách normálu bol výpar od 90 do 135 %.