9. február 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa na väčšine územia sucho nevyskytuje. Začínajúce sucho je ojedinele na strednom a východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je ojedinele až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, v povrchovej vrstve, ojedinele na Spiši v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Spiši v intervale 60-70 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie nad 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie nad 90 % na celom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je na väčšine územia nasýtenie nad 90 %, ojedinele 70-90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Až 97 % územia je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výrazné sucho najmä na strednom a východnom Slovensku. Začínajúce sucho je lokálne na západnom a strednom, ale aj východnom Slovensku. Sú to však len malé oblasti. Viac ako 90 % územia je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm v Slovenskom Rudohorí a na Horehroní. Tieto plochy však predstavujú len 0,8 % nášho územia. Na väčšine Slovenska sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy do +40 mm je na Spiši a Šariši. Normálne podmienky prevládajú v povrchovej a aj hlbšej vrstve.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok bolo v oblasti Tatier do 70 mm. Najmenej zrážok spadlo 4-5 mm ojedinele na juhu východného a západného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola na začiatku týždňa, a to 15 °C na krajnom juhozápade. Následne sa počas týždňa ochladilo, a cez víkend klesla teplota vzduchu v dolinách na -14 až -15 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 10 mm v okolí Bratislavy, čo bolo do značnej miery spôsobené najmä veterným počasím.