9. júl 2023

 Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

Aktuálne je extrémne sucho na Orave, a v povrchovej vrstve aj v Javorníkoch a oblasti Považia. Výrazné až výnimočné sucho je na Záhorí, Pohroní a v Malých Karpatoch. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí, v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine, Považí, Honte a Pohroní. Deficit pôdnej vlahy pozorujeme už na takmer celom území. Najvyššie hodnoty sú -40 až -60 mm na severozápade Slovenska, lokálne na Orave až -60 až -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na Záhorí, Podunajskej nížine, Považí, Honte a Pohroní. Nasýtenie 10 až 20 % je na väčšine západného Slovenska a v západnej časti stredného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na Záhorí, a v intervale 10-20 % na Podunajskej nížine a Ponitrí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie na väčšine Záhoria pod 10 %, na Podunajskej nížine Považí, Ponitrí a Honte sú najnižšie hodnoty 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie už na ¾ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je už na úrovni extrémneho sucha na Orave, v povrchovej vrstve aj v Javorníkoch a oblasti Považia. Výrazné až výnimočné sucho je ešte aj na Záhorí, Pohroní a v Malých Karpatoch. Výrazné až extrémne sucho spolu zasahujú približne 6 %. Začínajúce sucho je na 27 % územia, a to prevažne na západnom Slovensku a v západnej časti stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na takmer polovici územia.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 až -80 mm lokálne na Orave. Deficit od -40 do -60 mm je okrem Oravy, aj na Považí a Javorníkoch. V povrchovej vrstve je deficit vlahy na takmer celom území. Nadbytok vlahy do +40 mm je lokálne na Dolnom Zemplíne a do +20 mm na Gemeri.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 3.7. do 9.7.2023 spadlo najviac zrážok na Hornej Nitre, Zemplíne a Horehroní. Najvyššie úhrny zrážok boli lokálne od 20 do 35 mm. Bez zrážok bolo ojedinele na Záhorí a Dolnom Považí. Zrážky boli v podobe prehánok a búrok, čo spôsobilo opäť veľké rozdiely v rámci jedného regiónu. Po väčšinu týždňa bolo prevažne teplé počasie s veľmi nízkou relatívnou vlhkosťou a vysokým slnečným svitom. Najvyššia teplota bola 34 °C na Záhorí. Najnižšie klesla teplota na 4 °C na Orave a Liptove. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na Kolibe v Bratislave 42 mm a v Nitre 41 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach, okolo 25 mm. V percentách normálu bol výpar od 100 % v Tisinci a Somotore do 137 % v Čadci.