9. október 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len na juhozápade Podunajskej nížiny je začínajúce až mierne sucho. V hlbšej vrstve je na juhozápade až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve sú stále hodnoty nasýtenia na juhozápade do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm a nadbytok vlahy najviac +40 až +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine Slovenska v intervale 70-100 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie pod 10 % a v celom pôdnom profile (0-100 cm) ojedinele v intervale 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 27 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v hlbšej vrstve pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápade. V hlbšej vrstve pôdy je ešte výrazné sucho ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne aj na Gemeri a Above. Približne 80 % územia je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 až -20 mm na juhu Podunajskej nížiny. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok vlahy. Najlepšia situácia je na Liptove, Honte, Pohroní a na severovýchode Slovenska, kde je nadbytok vlahy +40 až +60 mm. Normálne podmienky sú na 13 % plochy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 3.10. do 9.10.2022 sa vyskytli zrážky hlavne v pondelok a utorok. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli 30-40 mm na Orave a v okolí Tatier. Bez zrážok bolo ojedinele na Podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola takmer 24 °C na Záhorí a Zemplíne. Najnižšia teplota bola -3 °C v Slovenskom raji. Týždenná suma výparu bola v rozmedzí od 7 mm v Medzilaborciach do 13 mm v Bratislave a Nitre.