Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 16. jún 2024

  16. jún 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie bez rizika sucha, okrem Oravy a Kysúc, kde je lokálne začínajúce až mierne sucho. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho na Orave a výrazné sucho na Kysuciach. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % v okolí Bratislavy a Stupavy. Na Podunajskej nížine a Záhorí je nasýtenie väčšinou 40 až 60 %. V hlbšej vrstve je na juhozápade nasýtenie len 10-20 %. Deficit vlahy ostal do -40 mm lokálne na Orave. Na väčšine územia je nadbytok vlahy, najviac 60 až 80 mm na Gemeri a Novohrade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. jún 2024

  9. jún 2024

  Stav pôdnej vlahy a sucha

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho len na Orave a lokálne na Kysuciach. Na takmer celom území Slovenska je to bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ešte na Orave a Kysuciach a výrazné sucho lokálne aj na Záhorí a Zemplíne. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % v južnej časti Záhoria a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Záhorí a Podunajskej nížine. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Deficit vlahy ostal do -60 mm lokálne na Orave.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. jún 2024

  2. jún 2024

  Stav pôdnej vlahy sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho na Orave, Kysuciach, Hornom Považí, Zamagurí, Šariši a Hornom Zemplíne. Extrémne sucho zasahuje celkovo 3,8 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 1/4 územia. Najnižšie nasýtenie je 30 - 40 % predovšetkým na Záhorí a Podunajskej nížine, ale vyskytuje sa aj na Above, Šariši a Zemplíne. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na menej ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na približne 1/2 územia Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu (-60 až -80 mm) sa vyskytujú lokálne na Orave.
   

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. máj 2024

  26. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho ojedinele na severe stredného a východného Slovenska, pričom najhoršia situácia je na Kysuciach, Orave a Hornom Považí. Extrémne sucho zasahuje 2,5 % územia a sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na približne ¼ územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % ojedinele na Záhorí, Podunajskej nížine a Zemplíne, lokálne v okolí Hurbanova a Humenného len 20-30 %. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Zemplíne a čiastočne aj Šariši. Deficit pôdnej vlahy je na takmer 2/3 územia. Najvyššie hodnoty sú -60 až -80 mm lokálne na Orave a deficit -40 až -60 mm je na Orave, Kysuciach, Zamagurí a Zemplíne. Normálne podmienky sú na 29 % územia.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. máj 2024

  19. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výnimočné až extrémne sucho ojedinele na severe stredného a východného Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 6 % územia. Sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na približne polovici územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % lokálne na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je nasýtenie 20-30 % aj na juhu stredného a východného Slovenska. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -60 až -80 mm lokálne na Orave a deficit -40 až -60 mm je na Spiši, Orave, Liptove, Kysuciach a lokálne na Pohroní.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. máj 2024

  12. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Sucho sa na Slovensku vyskytuje už na takmer celom území. Výnimočné až extrémne sucho je na severe stredného a východného Slovenska a ojedinele aj na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho ešte aj na Ponitrí a Podunajskej nížine. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -40 až -60 mm na Spiši, Orave, Kysuciach a lokálne na Podunajskej nížine a Pohroní.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. máj 2024

  5. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v uplynulom týždni zhoršila najmä na západnom a severnom Slovensku. Výnimočné až extrémne sucho zasahuje až 8,5 % územia, a to najmä Oravu, Kysuce, Považie, Zamagurie a Spiš. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Sucho rôznej intenzity je vo vrstve do 40 cm na takmer celom území. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí a 20 až 40 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na takmer celom území. Najvyššie hodnoty sú v intervale -40 až -60 mm na Orave a Kysuciach.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. apríl 2024

  28. apríl 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce až výrazné sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Najhoršia situácia je na Kysuciach, Orave, Považí, Záhorí a v okolí Pezinka. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20 až 30 % ojedinele na Záhorí a 30-50 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm lokálne na západnom a strednom Slovensku. Deficit vlahy sa nachádza na približne polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. apríl 2024

  21. apríl 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je len lokálne mierne sucho na severozápadnom Slovensku. Začínajúce sucho sa nachádza najmä na západe územia a zasahuje takmer 9 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je začínajúce až mierne sucho len lokálne na severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30 až 50 % ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm lokálne na západnom a strednom Slovensku. Deficit vlahy sa nachádza na približne 45 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. apríl 2024

  14. apríl 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje až 10 % územia. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí je lokálne nasýtenie v profile 0-40 cm nižšie ako 10 %. V celom profile sú najnižšie hodnoty 20-30 %, na Podunajskej nížine je to zväčša 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je už na väčšine územia Slovenska. Na západnom a severozápadnom Slovensku je deficit lokálne -40 až -60 mm.

  ďalej >

18. február 2024

Stiahnuť close
18. február 2024