Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 19. máj 2024

  19. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výnimočné až extrémne sucho ojedinele na severe stredného a východného Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 6 % územia. Sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na približne polovici územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % lokálne na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je nasýtenie 20-30 % aj na juhu stredného a východného Slovenska. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -60 až -80 mm lokálne na Orave a deficit -40 až -60 mm je na Spiši, Orave, Liptove, Kysuciach a lokálne na Pohroní.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. máj 2024

  12. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Sucho sa na Slovensku vyskytuje už na takmer celom území. Výnimočné až extrémne sucho je na severe stredného a východného Slovenska a ojedinele aj na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho ešte aj na Ponitrí a Podunajskej nížine. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -40 až -60 mm na Spiši, Orave, Kysuciach a lokálne na Podunajskej nížine a Pohroní.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. máj 2024

  5. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v uplynulom týždni zhoršila najmä na západnom a severnom Slovensku. Výnimočné až extrémne sucho zasahuje až 8,5 % územia, a to najmä Oravu, Kysuce, Považie, Zamagurie a Spiš. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Sucho rôznej intenzity je vo vrstve do 40 cm na takmer celom území. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí a 20 až 40 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na takmer celom území. Najvyššie hodnoty sú v intervale -40 až -60 mm na Orave a Kysuciach.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. apríl 2024

  28. apríl 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce až výrazné sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Najhoršia situácia je na Kysuciach, Orave, Považí, Záhorí a v okolí Pezinka. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20 až 30 % ojedinele na Záhorí a 30-50 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm lokálne na západnom a strednom Slovensku. Deficit vlahy sa nachádza na približne polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. apríl 2024

  21. apríl 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je len lokálne mierne sucho na severozápadnom Slovensku. Začínajúce sucho sa nachádza najmä na západe územia a zasahuje takmer 9 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je začínajúce až mierne sucho len lokálne na severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30 až 50 % ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm lokálne na západnom a strednom Slovensku. Deficit vlahy sa nachádza na približne 45 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. apríl 2024

  14. apríl 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje až 10 % územia. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí je lokálne nasýtenie v profile 0-40 cm nižšie ako 10 %. V celom profile sú najnižšie hodnoty 20-30 %, na Podunajskej nížine je to zväčša 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je už na väčšine územia Slovenska. Na západnom a severozápadnom Slovensku je deficit lokálne -40 až -60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. apríl 2024

  7. apríl 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je lokálne Kysuciach a v oblasti Považia. Stále je však viac ako 2/3 územia bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30 až 50 % na Záhorí a na Podunajskej nížine to je 50-60 %. V povrchovej vrstve pôdy je nasýtenie na Záhorí 20-30 % a na Podunajskej nížine 30 až 50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm ojedinele na západnom Slovensku. Celkovo je deficitom zasiahnutých takmer 40 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 31. marec 2024

  31. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce až výrazné sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Výnimočné a lokálne až extrémne sucho je na Kysuciach. Približne 80 % územia je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je 40-50 % lokálne na Záhorí. Hodnoty 50-60 % sú miestami na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je na Záhorí nasýtenie lokálne len 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na Kysuciach, Považí, Ponitrí a v oblasti Bielych a Malých Karpát. Deficitom je zasiahnutých takmer 50 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. marec 2024

  24. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Mierne sucho je lokálne na Kysuciach. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 60-70 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na ostatnom území je nasýtenie nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny lokálne 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm miestami na západnom a strednom Slovenska. Nadbytok vlahy je do +80 mm lokálne na Spiši a do +60 mm v Košickej kotline a na Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. marec 2024

  17. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho len ojedinele na severozápade a západe Slovenska. Väčšina územia je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 60-70 % lokálne na Podunajskej nížine. Inde je nasýtenie nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm ojedinele na západe a severozápade Slovenska. Na takmer polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je do +80 mm lokálne na Spiši a do +60 mm v Košickej a Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne.

   

  ďalej >

17. marec 2024

Stiahnuť close
17. marec 2024