Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 10. marec 2024

  10. marec 2024

   Aktuálny stav sucha:

  Aktuálne je stále väčšina územia bez rizika sucha. Ojedinele je mierne až výrazné sucho na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Záhorí a Kysuciach. Relatívne nasýtenie je 60-70 % na Záhorí. Na ostatnom území je nasýtenie nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na západnom Slovensku. Na ostatnom území prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. marec 2024

  3. marec 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Aktuálne je začínajúce sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Mierne sucho je lokálne v okolí Pezinka a v povrchovej vrstve aj na Záhorí. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí 60-70 %, v povrchovej vrstve 50-60 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie stále 70-90 %, na ostatnom území nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a lokálne v okolí Žiliny. Nadbytok vlahy je do +80 mm v okolí Popradu a Košíc.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. február 2024

  25. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Na väčšine územia sa sucho naďalej nenachádza. Lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorí a Podunajskej nížine v intervale 70-90 %, inde na Slovensku vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a v okolí Pezinka. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Above a v okolí Košíc a Popradu.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. február 2024

  18. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Na väčšine územia sa sucho naďalej nenachádza. Lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je na Záhorí lokálne mierne sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorí a Podunajskej nížine v intervale 70-90 %, inde na Slovensku vyššie ako 90 %. V povrchovej vrstve je na Záhorí ojedinele nasýtenie 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a v okolí Pezinka. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Above a v okolí Popradu.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. február 2024

  11. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Stále je takmer celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na väčšine územia, len na Podunajskej nížine a na Záhorí je nasýtenie v intervale 70-90 %. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Podunajskej nížine a lokálne v okolí Popradu a Košíc. Deficit vlahy do -20 mm je lokálne na Záhorí. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. február 2024

  4. február 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Takmer celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho je len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na väčšine územia, len v okolí Popradu, na Podunajskej nížine a ojedinele na Záhorí je nasýtenie v intervale 70-90 %. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +80 mm na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí. Deficit vlahy do -20 mm je lokálne v okolí Pezinka. Normálne podmienky sú na polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. január 2024

  28. január 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % takmer na celom území, len v okolí Popradu je nasýtenie lokálne 70-90 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 47 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. január 2024

  21. január 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Na takmer celom území Slovenska sa sucho nenachádza. Znížená úroveň pôdnej vlahy je v celom pôdnom profile len lokálne na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je len lokálne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %, len lokálne na Spiši v povrchovej vrstve je nasýtenie 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na strednom Slovensku do -20 mm. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm ojedinele na juhozápadnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. január 2024

  14. január 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Na väčšine územia Slovenska je to bez rizika sucha. Začínajúce sucho sa rozšírilo v povrchovej vrstve na približne 10 % územia. V hlbšej vrstve sa sucho stále nevyskytuje. Relatívne nasýtenie je na takmer celom území vyššie ako 90 %. Hodnoty nasýtenia 70-90 % sú v povrchovej vrstve lokálne na krajnom juhozápade. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na západnom a strednom Slovensku do -20 mm. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +80 až +100 mm na juhozápadnom Slovensku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. január 2024

  7. január 2024

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Takmer celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha, pričom len lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy na krajnom východe. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na celom území, a to vo všetkých profiloch. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 44 % územia.

  ďalej >