Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 31. december 2023

  31. december 2023

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na celom území, a to vo všetkých profiloch. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Podunajskej nížine. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 41 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. december 2023

  24. december 2023

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na celom území, a to vo všetkých profiloch. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Podunajskej nížine a lokálne na Záhorí. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 36 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. december 2023

  17. december 2023

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 70 % na celom území Slovenska. V povrchovej vrstve sú hodnoty vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je lokálne najnižšie nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí v intervale 60-70 %, na ostatnom území je to viac ako 70 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 30 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. december 2023

  10. december 2023

   Aktuálny stav pôdneho sucha

  Celé územie Slovenska je vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. V povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je lokálne najnižšie nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí v intervale 50-60 %, na ostatnom území je to viac ako 70 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm vo východnej časti Podunajskej nížiny, lokálne na Gemeri a Zemplíne. Deficit vlahy nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 28 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. december 2023

  3. december 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj naďalej je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. V povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí v intervale 40-50 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 27 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. november 2023

  26. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aj naďalej je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí 30-50 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %, len lokálne na juhozápade je nasýtenie 70-90 %. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 27 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. november 2023

  19. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 60-70 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 30-40 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Zemplíne, Gemeri, Novohrade, Honte a Podunajskej nížine. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 16 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. november 2023

  12. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 50-60 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 20-30 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme už výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Gemeri, Novohrade, Honte a Spiši. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme. Normálne podmienky sú na 9 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. november 2023

  5. november 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Najnižšie nasýtenie je 40-50 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie na Podunajskej nížine 10-20 %, a v povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie vyššie ako 90 %. Na väčšine územia pozorujeme už výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +80 až +100 mm na Gemeri, Novohrade, Spiši a Podpoľaní. Deficit vlahy už nikde nepozorujeme.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. október 2023

  29. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je celé územie Slovenska v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na juhozápade Slovenska. Najnižšie nasýtenie je 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je ešte stále miestami nasýtenie na Podunajskej nížine 10-20 %, a v povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty 60-70 %. Na väčšine územia pozorujeme už výrazný nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú +60 až +80 mm v okolí Lučenca, Rimavskej Soboty a Popradu. Deficit vlahy je len lokálne v okolí Pezinka do -20 mm.

  ďalej >