Ocenenie lesníkov 2021

 Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.