Stav sucha v júni 2017 na Slovensku

 Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave monitorujeme od roku 2015 meteorologické, aj pôdne sucho. Aj vďaka tomu môžeme priniesť aktuálne informácie o stave sucha na Slovensku, ktoré sa prejavuje aj na miere požiarneho nebezpečenstva pre lesné porasty.