Zasadnutie WMO Komisie pre agrometeorológiu

 SHMÚ sa zúčastnil Technickej konferencie (16.-17.4.) a Zasadnutia WMO Komisie pre agrometeorológiu (18.-20.4.) v Incheon, v Južnej Kórei. Jednou z najviac rezonujúcich tém bolo sucho. SHMÚ prezentoval svoje aktivity v rámci monitoringu sucha a jeho dopadov, ako aj v rámci projektu DriDanube. Obzvlášť pozitívny ohlas mali aktivity súvisiace s národnou reportovacou sieťou dopadov sucha na poľnohospodárstvo.