Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 8. květen 2022

  8. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (1.5. – 7.5.2022) jsme byli pod vlivem nevýrazného tlakového pole, což znamenalo velmi proměnlivé počasí s ohledem na oblačnost a srážky během dne. Často se objevovaly intenzivní, ale pouze lokální srážky, u kterých nelze předpovědět, kdy a kde se přesně objeví. Srážky se tedy objevovaly každý den, ale většinou jen na menším území. Nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách a na Vysočině a to až okolo 40 mm za týden. Nejméně naopak na severozápadě Čech, kde většinou vůbec nepršelo. Na zbytku území republiky se jednalo o úhrny převážně do 10 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly po většinu týdne okolo 18-21°C.
  V dalších 10 dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dosti liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 1. květen 2022

  1. květen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (24.4.–30.4.2022) byly srážky hlavně v období od neděle do úterý. Poté spíše převládalo suché počasí. Srážkové úhrny byly značně prostorově nerovnoměrné. Nejvíce pršelo v celé západní polovině Čech včetně Šumavy a to kolo 15-30 mm za týden. Okolo 20 mm spadlo i na střední Moravě. Naopak na jižní Moravě na mnoha místech spadlo jen do 1 mm za týden. Zhruba na polovině republiky byly zaznamenány úhrny jen do 5-10 mm za týden (jižní Morava, vysočina, Královehradecký a Pardubický kraj). V první polovině týdne bylo relativně chladno s maximem jen mezi 10-15°C. Poté došlo k oteplení na 15-18°C, lokálně i okolo 20°C. .
  V tomto týdnu čekáme průměrné teploty vzduchu a častější lokální bouřky. Půdní vlhkost se bude dosycovat převážně ve vrstvě do 40 cm, ale jen v místech, kde se přeháňky objeví. Spodní vrstvy budou stále zůstávat sušší.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 24. duben 2022

  24. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (17.4.–23.4.2022) jsme byli pod vlivem tlakových níží. To znamenalo i častější déšť, který ale celkově nebyl zas tolik vydatný. Na velké části republiky byl jen do 5 mm za týden. Více deště bylo zaznamenáno na jižní Moravě i v jižních Čechách. Zde napršelo až 15 mm za týden. Maximální teplota vzduchu během dne se většinou pohybovala od 7 do 13°C. Nejchladněji bylo v úterý a ve středu, kdy se maxima dostávala nad 10°C jen lokálně. Naopak v sobotu bylo na mnoha místech i více než 15°C. Noční minimální teploty vzduchu klesaly pod bod mrazu hlavně v první polovině týdne.
  V tomto týdnu by nejvíce mělo pršet v první polovině, ale budou velké prostorové rozdíly, kdy v jižní polovině má být srážek výrazně více. Dlouhodobý výhled předpokládá podprůměrné či průměrné teploty. Sucho by se tedy nemělo nějak výrazně zhoršovat.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 17. duben 2022

  17. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (10.4. – 16.4.2022) k nám nejdříve proudil teplý vzduch od jihu. S přechodem studené fronty se otočilo proudění na severní a s tím i přišlo citelnější ochlazení. Srážky byly vázány dominantně na přechod studené fronty ze čtvrtka na pátek. Celkově spadlo jen velmi malé množství srážek. Prakticky na celém území republiky jen do 5 mm za týden. Výjimkou byly Krkonoše, Jeseníky a Beskydy, kdy byly zaznamenány úhrny přes 20 mm za týden. Teploty nejdříve dosti razantně rostly a svého vrcholu dosáhly ve čtvrtek, kdy maxima byly nad 20°C.
  Zbytek dubna by měl být teplotně většinou průměrný s menším množstvím srážek, i když v tomto se modely liší. I v případě optimističtější předpovědi lze čekat, že se půdní sucho v dalších 10 dnech nezmění.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 10. duben 2022

  10. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (3.4. – 9.4.2022) nás ovlivňovaly přechody frontálních systémů. To přineslo i častější srážky, které se vesměs každý den objevovaly někde na území republiky. Celkově spadlo více srážek v Čechách (cca 10-25 mm/týden) než na Moravě (cca 5-15 mm/týden). Nejvyšší úhrny i přes 60 mm za týden byly zaznamenány v Krkonoších a na Šumavě. Teploty vzduchu nám postupně rostly a svého maxima dosáhly ve čtvrtek (15-18°C), poté se ochladilo.
  V dalších 10 dnech nemá příliš pršet a tím pádem půdní sucho se nám začne pomalu opět rozvíjet. Z dlouhodobého hlediska se čekají v dubnu a květnu spíše průměrné teploty bez velkých srážek, ale zde samozřejmě převažuje velká nejistota.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 3. duben 2022

  3. duben 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (27.3. – 2.4.2022) nás ovlivnilo frontální rozhraní, které výrazně změnilo charakter počasí. Od středy nám začalo více pršet. Nejvyšší úhrny byly zaznamenány v Jeseníkách a na Šumavě a to okolo 20-40 mm za týden. Naopak na většině území republiky spadlo jen do 10 mm za týden, místy okolo 15 mm (Plzeňský a Karlovarský kraj). Během týdne se i dramaticky změnila teplota vzduchu. V první polovině vládlo skoro už letní počasí (i přes 20°C), ale od středy nám začaly padat teploty značně dolů a v sobotu byly denní teploty jen na 0-3°C.
  V dalších 10 dnech čekáme, že půdní vlhkost se bude zvyšovat a díky tomu půdní sucho se bude zmenšovat pod 40 % území republiky.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 27. březen 2022

  27. březen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (20.3. – 26.3.2022) nás ovlivňovala mohutná tlaková výše, která přinesla suché, slunečné a teplé počasí. Podle předpokladu se na drtivé většině území neobjevovaly srážky s výjimkou severního okraje republiky, kde se objevily lokálně úhrny do 5 mm za týden. Teploty vzduchu postupně rostly se svým vrcholem ve středu, kdy byly maxima i okolo 20°C. Poté se nám mírně ochladilo, ale stále byly denní teploty mezi 15-20°C.
  Suchý a teplý březen vesměs končí díky očekávanému charakteru počasí s větším poklesem teplot a nárůstem množství srážek.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 20. březen 2022

  20. březen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (13.3. – 19.3.2022) byly srážky vázány hlavně na úterní přechod fronty. To spadlo nejčastěji okolo 3-10 mm. Nejvíce jich bylo pak v oblasti Orlických hor a to až 15 mm za týden. Sněžení se prakticky nevyskytovalo. V první polovině týdne se pohybovaly maximální teploty vzduchu mezi 10-14°C. Od středy do pátku pak byly teploty v průměru o 2°C nižší a na víkend se ochladilo o další 2-3 °C. Noční teploty byly většinou pod bodem mrazu a to hlavně zpočátku týdne, kdy padaly i pod -5°C. Ve středu povyskočily výrazně nahoru, ale pak v dalších dnech se opět ochladilo až k nočním teplotám pod -5°C.
  Suchý březen bude pokračovat i během následujících 10 dnů. Srážky očekáváme až v polovině příštího týdne, kdy by mohlo dojít ke změně charakteru počasí.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 13. březen 2022

  13. březen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (6.3. – 12.3.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, která většinou přinesla slunečné, ale suché počasí. Oblačnost nás trápila jen na přelomu minulého týdne, ale v úterý už převažovala jasná obloha. Srážky se vyskytovaly zcela ojediněle a to většinou jen na horách v řádu několika milimetrů. Maximální denní teploty vzduchu postupně rostly a svého vrcholu dosáhly ve středu, pak se opět mírně ochladilo. Počátkem týdne tedy byly jen do 3 °C, ale ve středu dosáhly až 13 °C. Poté klesly k 5-7 °C.
  Tento týden byl další z řady suchých. To bude pokračovat i v dalších 10 dnech a pravděpodobně i během celého zbytku března. Půdní sucho se bude dále mírně prohlubovat a na většině území republiky i za 10 dnů bude snížená půdní vláha.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 6. březen 2022

  6. březen 2022

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (27.2. – 5.3.2022) k nám proudil chladnější a sušší vzduch díky vlivu tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo v pátek, ale bylo to spíše lokálního charakteru. Tak jak se v předpovědi předpokládalo, srážek spadlo velice málo. Nejvíce to bylo v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech a to do 10 mm za týden. Jinak prakticky jinde se srážky nevyskytovaly anebo jen do 2 mm za týden. V pátek sněžilo hlavně na horách a to do 8 cm nového sněhu. Jinde byl spíše sporadický, ale například ve středních Čechách se objevily úhrny okolo 4 cm nového sněhu. Denní maximální teploty byly nejčastěji mezi 4-6°C, od pátku se pak ochladilo jen na hodnoty okolo 2-3°C.
  Tento týden bude nadále chladný. K oteplení by mělo dojít počátkem příštího týdne a nadprůměrné teploty vydržet aspoň podle výhledů až do dubna. Srážek bude v dalších 10 dnech velice málo a hlavně půdní vlhkost do 40 cm bude výrazněji níže, než je dlouhodobý průmě

  pokračovat >

23. leden 2022

stáhnout zavřít
23. leden 2022